In juli 2009 heeft het toenmalige college van B&W voorgesteld de parkeergarage Oude Haven aan de Raadhuisstraat in Voorburg, tussen 23.00 en 07.00 uur af te sluiten. Dit om de regelmatige vernieling van geparkeerde auto’s en de diefstal van onderdelen tegen te gaan net als  overlast van rondhangende jongeren alsmede brandstichting. Tot de dag van vandaag is niets gebeurd terwijl de problemen er nog steeds zijn.

Het aanbod van B&W staat in een brief die op 21 juli 2009 door burgemeester Hans van der Sluijs naar de gemeenteraad werd gezonden. De investeringskosten voor het afsluiten van de garage werden destijds geschat op 400.000 euro. Die kosten zouden volgens B&W als volgt verdeeld moeten worden: gemeente 20 procent, woningcorporatie ViDomes (eigenaar aanleunwoningen) 30 procent en de Vereniging van eigenaren Oude Haven (de woningbezitters) 50 procent.

Voor zover bekend heeft de gemeenteraad verder niets met de brief gedaan. Uit het feit dat de garage nog steeds vrij toegankelijk is kan worden opgemaakt dat ViDomes en de Vereniging van eigenaren niet mee wilden betalen aan de afsluiting, of niet in de mate waarin B&W dat wilden. B&W  hebben vervolgens kennelijk hun pogingen gestaakt om de garage alsnog afgesloten te krijgen en ook de gemeenteraad niet meer nader geïnformeerd.

In de brief spreken B&W over ‘angst’ die is ontstaan bij bewoners van de boven de garage gelegen appartementen. De problemen zouden in belangrijke mate opgelost kunnen worden door de garage afsluitbaar te maken van 23.00 uur tot 07.00 uur. Dat is technisch ook mogelijk, zo staat in de brief. Daarbij blijft het voor bewoners en omwonenden wel mogelijk na 23.00 uur de parkeergarage met de auto in te rijden door middel van een elektronische pas. Behalve de investeringskosten van 400.000 euro zijn er exploitatiekosten van 12.500 euro per jaar.

B&W zien geen echte precedentwerking van hun voorstel. ‘Daar is wel enigermate sprake van, anderzijds is ons ten aanzien van andere garages niet bekend, dat daar in deze mate diefstal van onderdelen en vernielingen van auto’s plaatsvinden’, luidt de rechtvaardiging voor het voorstel inzake de garage Oude Haven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter