,,Huishoudens in deze regio betalen teveel watersysteembelasting”, zegt Frans van Kasteren van de Algemene Waterschapspartij AWP. De AWP wil de tarieven voor huishoudens de komende vier jaar op de nullijn houden. Frans van Kasteren is financieel specialist en kandidaat nummer 5 op de kieslijst voor de Algemene Waterschapspartij AWP. ,,Een eerlijke verdeling van de waterschapsbelasting is zo’n onderwerp waar ik over in discussie wil met de andere politieke partijen in Delfland en zelfs ook landelijk. Maar die landelijk politieke partijen gaan die discussie nu uit de weg.” Onder het Hoogheemraadschap Delfland valt Voorburg.

Volgens Van Kasteren komt dat omdat de landelijke politieke partijen via de provinciale verkiezingen hun zetels in de Eerste Kamer willen behouden. Daarom hebben zij het liever over landelijke thema’s die worden besproken in de Tweede Kamer zoals de pensioenen en het klimaatakkoord. Ook merkt de AWP dat de andere landelijke partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals VVD, CDA en PvdA, geen behoefte hebben om de discussie aan te gaan over een eerlijke lastenverdeling bij de waterschappen. Het CDA heeft een grote achterban onder de boeren en de VVD schuift mee met bedrijfsleven. Daarnaast hebben het bedrijfsleven en de boerenlobby al extra grote zeggenschap in het bestuur van elk waterschap via hun acht geborgde zetels. Zij blokkeren nu de initiatieven van de AWP voor een eerlijker verdeling van de lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven.

Waterschappen heffen en innen twee belastingen: de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Er wordt elk jaar anderhalf miljard euro watersysteemheffing geïnd door waterschappen in Nederland. Landelijk wordt 80 procent van de watersysteemheffing betaald door de huishoudens en 20 procent door bedrijven en boeren. In Delfland werd in 2018 ongeveer 100 miljoen watersysteemheffing geïnd. Daar ligt de verhouding nog schever: de huishoudens betalen 88 procent en bedrijven en boeren maar 12 procent. ,,Dat moet anders”, zegt Van Kasteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter