Nieuws
Plannen voor Stompwijk

Woningbouw, verbeteren van het wegennet, openbaar vervoer, meer sociale voorzieningen en het stimuleren van werkgelegenheid. Over deze onderwerpen wil de Adviesraad Stompwijk op donderdag 7 maart praten met vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeenteraad. Het betreft een openbare vergadering die om 20.00 uur start in het Dorpshuis, Zustersdijk 18.

Er zijn plannen voor woningbouw aan de Meerlaan en op de plek van het Dorpshuis, dat kan verdwijnen als het Kulturhus in gebruik wordt genomen. De raad heeft echter problemen met de vele bouwplannen op particuliere grond. Die woningen komen veelal niet ten goede aan inwoners van Stompwijk.

De raad wil minder verkeer op de Dr. van Noortstraat, onder andere door meer parkeermogelijkheden te creëren. Het bestaande wegennet in Stompwijk moet beter onderhouden worden. Een andere wens is het verbeteren van de verkeersveiligheid onder andere op het fietspad langs het Oosteinde. Het tegengaan van sluipverkeer door Stompwijk, als de A4 vast staat, is ook een thema.

Wat het openbaar vervoer betreft plaatst de raad vraagtekens bij het opzetten van een vaste lijn naar Leidschendam. Mogelijk zou ook een variant op het Woej-busje dat nu periodiek als ‘winkelbus’ rijdt, een optie zijn.

Bij het stimuleren van werkgelegenheid denkt de Adviesraad aan het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen en toerisme. Ook moet gekeken worden naar het herbestemmen van landbouwbedrijven in het buitengebied.

Belangrijk punt vormen ook de leefbaarheid en toekomst in Stompwijk. Gedacht wordt daarbij aan het uitbreiden van de sociale voorzieningen (inclusief een gemeentelijk sociaal punt in het Kulturhus); het respecteren van het kleinschalige dorpse karakter; het vitaal houden van verenigingsleven; het verbeteren van digitale voorzieningen (ook in het buitengebied).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter