Nieuws
D66 speculeert op afscheid Avalex

Oppositiepartij D66 wil van B&W weten wat de verkoop van het gemeentelijk aandeel in afvalbedrijf Avalex zou kunnen opbrengen. Tegelijk wil de partij horen wat het uitbesteden van de afvalophaal de gemeente zou besparen. De Democraten willen tevens vernemen wat de financiële effecten zijn als verenigingen de papierinzameling van Avalex zouden overnemen.

Een en ander blijkt uit vragen van D66-fractieleider Jacco van Maldegem. Hij stelt deze in het kader van ophanden zijnde bezuinigingen bij de gemeente van 2,2 miljoen euro per jaar, ingaande 2020. Wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) moet binnenkort het kader door het opmaken van de begroting 2020 vaststellen. De gemeente is voor één zesde deel eigenaar van Avalex.

Van Maldegem, zo blijkt uit zijn vragen, twijfelt aan het nut van Maatschappelijk verantwoord verenigen (verenigingen werken samen met andere maatschappelijke organisaties) en het project snippergroen. Bij dat laatste gaat het om stukjes groen die burgers bij hun tuin of erf hebben getrokken waarbij de gemeente het eigendom betwist.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter