Nieuws
Rijnland subsidieert klimaatbestendige schoolpleinen

Hoogheemraadschap Rijnland, waar Leidschendam en Stompwijk onder vallen,  subsidieert scholen die een goed plan hebben om hun schoolplein groenblauw in te richten. Dat wil zeggen: minder tegels en meer ruimte voor water, gras, bomen en planten. De eerste twee subsidies van 10.000 euro zijn al verstrekt. Men zoekt momenteel nog drie enthousiaste scholen die in 2019 aan het project willen meedoen.

Veel schoolpleinen zijn vrijwel helemaal verhard. Dat betekent dat regenwater niet zomaar de grond in kan zakken. Zeker nu het klimaat verandert en hoosbuien vaker voorkomen, neemt het risico op wateroverlast toe. Daarnaast houden verharde oppervlakken ’s zomers veel warmte vast. Door schoolpleinen te voorzien van meer water en begroeiing, vindt hemelwater sneller een weg naar de bodem en komen pleinen en straten minder snel blank te staan. Daarnaast zorgen planten en bomen voor zuurstof en verkoeling. Vlinders, bijen en andere insecten voelen zich thuis in een natuurlijke omgeving en kinderen vinden het heerlijk om er te spelen. Een groene omgeving heeft een positieve invloed op hun speelgedrag, gezondheid en concentratie.

Wie het schoolplein klimaatbestendig wil maken met een groenblauwe inrichting en de hulp en expertise van het waterschap goed kan gebruiken , moet voor 15 maart een mail met de plannen sturen naar info@rijnland.net In het plan wil men graag terugzien hoe water en begroeiing op het vernieuwde schoolplein een plek krijgen. Ook wil men weten welke andere partijen aan het initiatief verbonden zijn, hoe het kostenplaatje eruit ziet en wat de planning is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter