Nieuws
Woningbouw Rijnlandlaan volgend jaar van start

Begin volgend jaar wordt begonnen met de nieuwbouw van 48 woningen aan de Rijnlandlaan in Voorburg. Kinderdagverblijf Pinkeltje kan mogelijk al eind dit jaar beginnen met bouwen op de nieuwe locatie, terwijl Veurs Voorburg waarschijnlijk medio 2020 aan de slag kan met nieuwbouw aan de Rijnlandlaan.

Op dit moment wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bij de inrichting van het openbaar gebied een Tiny Forest op te nemen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibosje, wat een prettige plek is voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Het uitgangspunt dat het bosje in beheer is van omwonenden en scholen in de omgeving, waardoor het ook voor hen een waardevolle plek is. Behalve dat nader onderzocht wordt of een Tiny Forest ruimtelijk past op de locatie, is dus ook draagvlak en betrokkenheid van omwonenden en nabijgelegen scholen bij het beheer van het bosje van belang om zo’n minibosje te realiseren.

De gemeente meldt dat er een plan is om op de locatie van de woningbouw 11 bomen met een slechte kwaliteit of bomen die voor het nieuwe inrichtingsplan in de weg staan te kappen. Het betreft hierbij ook enkele bomen langs de singel die geen toekomstverwachting meer hebben. Een groot deel van de bomen blijft behouden.Er zijn nog geen soorten bepaald voor de herplant van nieuwe bomen ter compensatie van de te kappen bomen. De soorten en locatie voor de nieuwe bomen worden bepaald in het te maken ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Er komen in ieder geval meer bomen terug dan er gekapt worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter