Momenteel worden de in de Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Den Haag voorbereidingen getroffen voor de uiteindelijke inrichting van het landschap en de aanleg van een tijdelijke buisverbinding (sifon) ten zuiden van de Limietsloot. Deze verbinding zorgt ervoor dat de polder droog blijft tijdens de uitvoering van komende werkzaamheden. De tijdelijke sifon is aangesloten op een gegraven watergang ten zuiden van de Limietsloot. Deze watergang is verbonden met de afvoer op het Buytenpark Zoetermeer. Daarnaast wordt een start gemaakt met de werktuigbouwkundige en elektrische onderdelen van het inlaatwerk naar de Limietsloot. De voorbereidingen voor de bouw van het inlaatwerk bij Stompwijk staan in de komende periode centraal.

Het inlaatwerk bij Stompwijk is straks de eerste verbinding tussen het boezemstelsel en het piekbergingsgebied: een grote betonnen constructie met twee inlaatkleppen die open en dicht kunnen, zodat het water vanuit de boezem naar de Ringsloot kan stromen. Een tijdelijke bouwinrit ter hoogte van de Meerlaan dient voor de aanvoer van materiaal voor de bouw van deze constructie. Verkeersregelaars begeleiden daar tijdelijk fietsers op de rijbaan, totdat de geplande bypass voor het fietsverkeer gereed is. Dit tijdelijke fietspad aan de Ondermeerweg wordt over ongeveer 3 weken gerealiseerd. Daarna zijn de verkeersregelaars niet meer nodig.

Daarnaast brengt de aannemer bij de Ondermeerweg een tijdelijke installatie aan, die tijdens de werkzaamheden de doorstroom van water door de Ringsloot waarborgt. Zodra deze installatie in werking is, wordt met een rupskraan het werkplateau voor de bouw van het inlaatwerk gerealiseerd. Gedurende deze werkzaamheden is één van de rijbanen van de Ondermeerweg afgezet.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter