Het schip dat al jaren in de zogenoemde Passantenhaven in Leidschendam ligt, gaat daar weg. Zodra de woningbouw rondom de haven klaar is en de Bolder verdwijnt waardoor er een waterverbinding komt tussen de haven en de Plaspoelkade, moet de boot weg. Het vaartuig, zonder benaming dan wel andere uiterlijke kentekens, ligt er al tijden onaangeroerd. De eigenaar betaalt wel huur voor de ligplaats aan de gemeente. De haven wordt, in het kader van de woningbouw, helemaal opgeknapt. De naam Passantenhaven is misleidend omdat de toegang vanaf de Vliet is geblokkeerd door een brug. In de Vliet zelf mogen schepen maar 72 uur achtereen op dezelfde plek blijven liggen. Dan moeten zij verder varen. De eigenaar van het ‘spookschip’ kan alleen door het te zijner tijd huren van een plek in de vernieuwde Passantenhaven voorkomen dat het schip de ligplek moet opgeven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter