Nieuws
Onderzoek naar gemeentelijke procedures

GBLV begint een eigen onderzoek naar de gemeentelijke procedures rond de vergunningverlening, de bezwarenprocedures en transparantie. Dit naar aanleiding van talloze klachten van inwoners en/of ondernemers.

Zij moeten bijvoorbeeld lang wachten op een vergunning, worden steeds weer gevraagd om meer informatie te verstrekken en moeten daarvoor dure onderzoeken doen. Bezwaartermijnen zijn onduidelijk en stukken zijn niet beschikbaar.

GBLV wil deze ervaringen van inwoners en bedrijven graag horen om te zien wat er verbeterd moet worden.

Frank Rozenberg, fractievoorzitter GBLV, geeft aan dat de procedure rond de bomenkap aan de Marcellus Emantslaan de druppel was die de emmer deed overlopen: ,,Een inwoner dient bezwaar tegen die bomenkap in, waarbij de bezwaartermijn onduidelijk was, wordt vervolgens niet als belanghebbende gezien, gaat naar de rechtbank, krijgt daar gelijk en het college laat vervolgens doodleuk aan de gemeenteraad weten dat het geen reden ziet om de procedures te veranderen. Als gemeente neem je dan de procedures rond vergunningverlening, bezwaar en beroep niet serieus. Eigenlijk geef je dan als gemeente het signaal af dat die procedures een wassen neus zijn in plaats van een middel om de burger en/of bedrijf te beschermen tegen gekkigheid die in de gemeente wordt bedacht.”

De zaak van deze inwoner, Voorburger Jelmer Biesma, is door Vlietnieuws in de publiciteit gebracht.

GBLV heeft op de website een online enquête geplaatst waar inwoners en bedrijven hun voorbeelden van missers in de gemeentelijke procedures kunnen aangeven. Het kan gaan om de vergunningverlening, beroep- en bezwaarprocedures, het klachtrecht of andere procedures van de gemeente. Daarbinnen kan het bijvoorbeeld gaan om het tempo van de besluitvorming, het uitstellen van behandeltermijnen, het blijven vragen van nadere informatie, het niet beschikbaar zijn van stukken om een zienswijze goed voor te bereiden, wijzigingen in stukken zonder dat duidelijk te maken, late publicatie zodat bezwaartermijnen bijna verstreken zijn en dergelijke.

,,Met de inwoners/bedrijven die dat willen gaan we ook graag in gesprek om hun situatie en ervaring aan te horen. Het doel is om een goed beeld te krijgen wat er aan de hand is met de manier waarop de gemeente met procedures omgaat. De rode draad uit de verzamelde voorbeelden leggen we graag aan het college van B&W voor met de vraag om waar nodig zaken aan te passen. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om in de online enquête aan te geven waar zaken wél goed zijn gelopen”, aldus Rozenberg.

De online enquête is HIER in te vullen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter