Nieuws
Bewonersgroep Windturbine wil planschade verhalen

De Bewonersgroep Windturbine Vlietzone roept bewoners van de Evertsenstraat en de Broekweg in Leidschendam met direct zicht op de windturbine aan de A4 op, zich te melden om gezamenlijk planschade te claimen. Samen met een advocaat wil de bewonersgroep een inventarisatie maken van bewoners/eigenaren die vóór 26 juni 2002 in het bezit waren van een woning in de Evertsenstraat en aan de Broekweg, om te beoordelen of het zin heeft om in gezamenlijke verband een actie te starten betreffende planschade.

Planschade is de schade die u lijdt doordat u in een planologisch nadeliger positie bent gekomen. Er wordt bijvoorbeeld in uw directe omgeving in afwijking van de bestemmingsplanregels een woonwijk of een snelweg, waardoor uw woning in waarde vermindert. Reacties kunnen worden gezonden naar de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone p/a: hans.schrikker@gmail.com Daarbij graag vermelden: Naam, adres, bewoner/eigenaar sinds. (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter