Nieuws
Onderzoek lood in bodem speelplaatsen

Medio maart 2019 start een onderzoek in onze gemeente naar looddeeltjes in de grond bij speelplaatsen. De provincie Zuid-Holland heeft hiertoe opdracht gegeven. Het onderzoek gebeurt door medewerkers van de Omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Tot de resultaten bekend zijn, geldt in ieder geval het GGD-advies: handen wassen na het buitenspelen. Door eeuwenlang gebruik van lood zit op verschillende plekken in Zuid-Holland ook lood in de bodem. Opname van lood kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen van 0 tot 6 jaar lopen hierbij het grootste risico. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen.

In maart en april 2019 wordt in de gemeente op verschillende plaatsen de bodem van kinderspeelplaatsen onderzocht op de aanwezigheid van lood. Het onderzoek begint met het maken van foto’s van de kinderspeelplaatsen om het blootstellingsrisico te bepalen. Het gaat om speeltuinen en terreinen van scholen en buitenschoolse opvang. Er worden foto’s gemaakt van de bodem en de inrichting van de speelplaats. Ook wordt vastgelegd van welk materiaal de speelgrond is: een harde laag, gras, planten. losse aarde of zand.

Als het speelterrein verhard of betegeld is, dan is er geen risico. In dat geval is het onderzoek voor dat terrein afgerond. Is het terrein (deels) onverhard, dan is er wel risico op blootstelling en is extra bodemonderzoek nodig. In dat geval worden later dit jaar grondmonsters genomen.

Ga naar de website voor de Omgevingsdienst Haaglanden of provincie Zuid-Holland voor informatie over lood én voor advies wat u kunt doen om het risico te verminderen. Kijk ook eens dit filmpje: Let op lood

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter