,,Nederlanders hébben iets met water. Omdat we erbij wonen, ervan genieten of ermee leven. Maar wist u dat de waterschappen al dat water beheren? Zo maken ze ons afvalwater schoon, houden ze het water op peil en beschermen ze ons land tegen hoogwater. En hoe ze dat doen, dat bepaalt u! Dus stem ook tijdens de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart. En beslis mee over het waterwerk in uw buurt.

Maar waarom zouden we voor de waterschappen kiezen? Er verandert veel: vaker hevige regen of droogte, bodemdaling, zeespiegelstijging, meer bebouwing. Het Hoogheemraadschap van Delfland moet hierop inspelen. Hoe en welke keuzes ze daarbij maken bepaalt de kiezer. Met jouw stem bepaal jij mee waaraan jouw waterschapsbelasting wordt uitgegeven.

Vind je dat het waterschap moet investeren in betere zwemwaterkwaliteit? Of toch liever in het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater? Vind je het goed dat Delfland subsidie geeft als stimulans voor het nemen van klimaatbestendige maatregelen in je tuin? En moet de belastingen kwijtgescholden worden voor minima? Kortom, er zijn genoeg onderwerpen die jou ook raken. Dus laat je stem horen op woensdag 20 maart. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op: www.hhdelfland.nl/verkiezingen ”

(Hoogheemraadschap Delfland)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter