Op initiatief van GBLV is er een rondgang geweest in het Damcentrum met bewoners, ondernemers, raadsleden, wethouder Juliette Bouw en haar medewerkers. De doelstelling was om te zien welke mogelijkheden er zijn om ontstane parkeerproblemen op korte termijn te verminderen. Door het wegvallen van de parkeerplaats aan het Molenpad is er extra parkeerdruk ontstaan. Ook tijdens de bouwwerkzaamheden daar zullen bewoners en ondernemers extra last gaan ondervinden. Op initiatief van GBLV zijn vele betrokkenen uitgenodigd om oplossingen te bedenken die vooral de parkeerdruk op korte termijn laat afnemen. Er waren goede gesprekken over de belangen die spelen en er kwamen mooie ideeën naar voren. Nu is de gemeenteraad aan zet om deze verder uit te laten werken.

GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk: ,,Het is belangrijk om met elkaar oplossingen te bedenken. Jammer dat dit achteraf moet gebeuren. We praten nu over korte termijn oplossingen. GBLV heeft voor het Damcentrum altijd gepleit voor een langere termijn visie met integrale oplossingen. De visie in het Masterplan Damcentrum blijkt niet te hebben gewerkt. De opbrengst van de rondgang gebruiken we nu om onze eigen visie op het Damcentrum verder aan te scherpen. Deze visie zullen we één dezer dagen presenteren om voor de langere termijn het hele Damcentrum met meer parkeervoorzieningen een aantrekkelijk woon-, winkel- en horecagebied te maken.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter