Nieuws
Waar bleef vacaturestop gemeente wil GBLV weten

Oppositiepartij GBLV wil weten waarom B&W in het kader van de noodzaak tot bezuinigingen geen vacaturestop hebben ingesteld. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Freek Steutel. Een vacaturestop staat niet in de lijst ambtelijke voorstellen om een bezuiniging van 2,2 miljoen euro, die met ingang van 2020 jaarlijks moet worden doorgevoerd, mee in te vullen.

Freek Steutel wil weten sinds wanneer B&W weten dat er bezuinigd moet gaan worden. Indien er niet tot een vacaturestop is besloten sinds dat nieuws bekend werd, wil het gemeenteraadslid weten waarom niet. Hij wil verder een overzicht van alle vacatures die buiten het ambtelijk apparaat zijn geadverteerd sinds het moment dat B&W wisten dat er bezuinigd moest gaan worden. Inclusief informatie over het soort functie (tijdelijk of blijvend), de salarisschaal en de totale kosten per jaar.

Kort na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 kregen alle gemeenteraadsleden – dus ook de onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe coalitie – het zogenoemde ‘Overdrachtsdossier’ opgesteld door burgemeester Klaas Tigelaar, de toenmalige gemeentesecretaris André Huykman en griffier Gerard van Egmond. Vlietnieuws heeft er op 4 april 2018 over bericht.

In die nota wordt een ‘bijsturing van het financieel perspectief’ als ‘onvermijdelijk’ omschreven. Met andere woorden: er moet bezuinigd gaan worden. Extra geld voor de gemeenten zoals beloofd in het regeerakkoord is onvoldoende, zo wordt in de nota beweerd. Financiële nadelen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, ouderenzorg/gezondheidszorg/jeugdzorg) worden niet goedgemaakt, zo stond er te lezen. De gemeentelijke belastinginkomsten dalen, scholenbouw kost meer geld. De energietransitie (van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen) kan in de gemeente zo maar een investering van één miljard euro betekenen, zo wordt gesteld.

In juni 2018 bleek dat er over 2018 al een tekort was van 4,4 miljoen euro dat in latere jaren zou doorwerken. Toen was de formatie van de nieuwe coalitie bestaande uit VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP net afgerond.

Bij de gemeente werken 650 mensen. Eén ambtenaar kost gemiddeld 62.000 euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter