Oud-gemeenteraadslid Harry Blanke (D66) krijgt geen straf voor het ‘lekken’ van informatie over het onderzoek dat een commissie van de gemeenteraad deed naar het onroerendgoed debacle rond de Duivenvoordecorridor, aan een ambtenaar van de gemeente. De betrokken ambtenaar vormde de schakel tussen de commissie en het Raadhuis.

In 2015 deed toenmalig burgemeester Joan Leemhuis-Stout aangifte tegen Blanke. Blanke zond de informatie aan de ambtenaar zodat die, kort voor het verschijnen van het eindrapport, een laatste ‘feitencontrole’ kon doen. Dat was echter in strijd met de afspraken binnen de commissie. Blanke gaf zijn plek in de commissie op en werd door zijn partij tijdelijk als gemeenteraadslid geschorst.

De rechter legde geen straf op omdat Harry Blanke het rapport met goede bedoelingen doorstuurde. Bovendien ging het niet om een ‘lek’ naar buiten. Daarnaast oordeelde de rechter dat Harry Blanke, in het dagelijks leven ambtenaar bij de gemeente Den Haag, door alle commotie al meer dan genoeg was gestraft.

De betrokken ambtenaar hield de informatie enkele dagen onder zich om die vervolgens op een usb-stick door te geven aan toenmalig wethouder Frank Rozenberg, die zelf in de zaak verwikkeld was. De bestuurder hield op zijn beurt de informatie ook weer enkele dagen voor zich voordat hij B&W inlichtte en de usb-stick inleverde.

De betrokken ambtenaar, een ingehuurde juridisch adviseur van B&W, werd na het incident de laan uitgestuurd. Frank Rozenberg overleefde een gemeenteraadsdebat over de zaak.

In het onderzoek ging het om de vraag hoe een tekort van 18 miljoen euro op het Duivenvoordeproject was ontstaan en waarom de verantwoordelijke wethouders de gemeenteraad daarover niet eerder hadden geïnformeerd.

Dat de juridische procedure zo lang heeft aangesleept komt omdat Harry Blanke een schikkingsvoorstel van justitie eerder afwees. ,,Ik wilde heel graag in een openbare zaak aan de rechter kunnen uitleggen wat ik dacht toen ik het stuk verstuurde. Dat ik Leidschendam-Voorburg alleen maar wilde dienen door een foutloos rapport af te leveren. Zonder enig voordeel voor mijzelf. Dat het achteraf hartstikke stom en tegen de regels was zie ik al lang in. Dat de rechter niet aan mijn goede bedoelingen twijfelt en een straf daarom ongepast vindt, voelt voor mij als een morele overwinning. Daarmee kan ik dit nare hoofdstuk nu eindelijk afsluiten.”

Bij D66 Leidschendam-Voorburg is men ook tevreden over de afloop. ,,Onze raadsleden moeten zich altijd aan alle regels houden. Daarom heeft de toenmalige fractie Harry destijds ook drie maanden geschorst. Dat was een hele zware straf. Maar we hebben ook altijd Harry’s goede motieven vertrouwd”, zegt voorzitter Stefan van de Griendt, destijds nog fractieleider van D66. ,,We zijn blij dat de rechter nu bevestigt dat wij dat goed hebben ingeschat. Harry blijft een gewaardeerd lid van onze partij en van onze afdeling.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter