Nieuws
Bouwplan Schakenbosch bekend

In 2022 zal het eerste nieuwe gebouw op landgoed Schakenbosch, dat is omgedoopt tot landgoed Voorlei, open gaan. Het betreft een complex van 42 appartementen tezamen met verpleegzorg en andere zorgvoorzieningen zoals huisarts, tandarts, apotheker, fysiotherapie en maatschappelijk werk. Het gebouw – De Duivenhof – komt achter en naast de bestaande Hulp en Heilkerk, die blijft staan. Met de bouw moet medio 2020 gestart worden.

Dat bleek bij de bekendmaking van de bouwplannen voor Schakenbosch. Er komen 317 woningen, waaronder 66 appartementen, in alle prijsklassen. Van goedkoop tot luxe. Er zal in verschillende stijlen gebouwd gaan worden. De rest van de bebouwing moet vanaf begin 2023 beschikbaar komen. De totale bebouwing gaat 26.000 vierkante meter beslaan: 8,5 procent van het totale terrein.

Van de bestaande bebouwing blijven behalve de kerk alleen de centrale, voormalige kliniekgebouwen behouden.  In deze gebouwen, Het Carré genoemd, komen 44 woningen. In stukken die er aan worden gebouwd nog eens 96.  Het Carré moet het levendige hart van het landgoed worden. Het krijgt een hofjesachtig karakter, ingesloten door een nieuw te planten dubbele rij lindebomen (in totaal 600).

Het half ronde gebouw Vlietzicht maakt plaats voor 27 eengezinswoningen. Op de plek van de voormalige tennisbaan komt een appartementengebouw – Pauwentuin – met daarin 24 woningen. Hier komt ook een nieuwe vijver. De witte laagbouw De Ursula (genoemd naar de voormalige kliniek) verdwijnt. Hier komen 30 eengezinswoningen van boerderijachtig karakter. Dit gebied heet Boomgaarde.

Aan de westkant (kant van Schakenbosch jeugdzorg en sportpark Kastelenring) komt een weg vanaf de Bouwlustweg richting Noortheylaan en een daar nog te realiseren bouwproject. Langs deze weg komen op landgoed Schakenbosch 22 eengezinswoningen. Dit gebied heeft Het Lint als benaming gekregen.

De bestaande grote waterpartij op landgoed Schakenbosch wordt gedempt. In plaats daarvan komt er in het open gebied naast Het Carré een nieuwe, langwerpige vijver met aan het westelijke  uiteinde drie woongebouwen met in totaal 32 woningen er in.

Parkeren in het gebied zal deels bovengronds gebeuren, deels ondergronds. Bovengronds worden auto’s aan het zicht onttrokken door een carport dan wel parkeren in schuurachtige gebouwen. Het landgoed wordt ondanks de bebouwing groener. Er verdwijnen zo’n 300 dode of gevaarlijke bomen, waaronder de hoge populieren. Tegelijk worden er circa 1500 bomen in het gebied geplant. Behalve de nieuwe vijvers en waterpartijen zullen er ook een aantal sloten worden aangelegd. Het fietspad tussen Frekeweg en Lijtweg blijft bestaan.

Al eerder was bekend dat er op Schakenbosch geen sociale woningbouw komt. Tien procent van de te bouwen woningen moet in de categorie ‘goedkoop/midden segment’ vallen. Als de 42 zorgwoningen er onverhoopt niet mochten komen zou dat aantal aan die categorie toegevoegd moeten worden. Eerder rekende wethouder Juliette Bouw nog met 30 sociale woningen op Schakenbosch.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter