Dinsdag moet de gemeenteraad gaan beslissen over de parkeerproblemen in het Damcentrum Leidschendam. Besluit de raad om de parkeerproblemen definitief op te lossen of valt het doek finaal voor het zo geplaagde stukje gemeente, zo vraagt DamBelang zich af. ,,Wij hebben bij de installatie van het nieuwe college van B&W destijds laten weten dat wij dachten dat de waanzin gestopt was. Hiermee wordt  bedoeld dat eindelijk de politieke meerderheid de problemen zag, begreep en er echt iets aan wilde gaan doen.”

Nu het eindelijk zover is dat er knopen doorgehakt gaan worden zijn de inwoners en ondernemers dan ook erg gespannen voor wat er gaat gebeuren. ,,DamBelang was heel blij met het coalitieakkoord dat we na de formatie in ontvangst hebben mogen nemen”, aldus Leon de la Croix. ,,De voormalige coalitie ontkende dat er problemen waren en kwamen ook niet met echte oplossingen. Alhoewel sommige partijen gelukkig nu wel anders naar de zaken kijken. Met name D’66 en GBLV hebben zonder taboes opnieuw naar de situatie gekeken. Het coalitieakkoord bruist van de ideeën die in onze ogen kunnen werken. We gaan nu zien hoe dit uitpakt voor het parkeren in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. De plannen voor de extra oeververbinding zien er ook goed uit.”

Toch klinkt er vanuit Leidschendam kritiek op de plannen van B&W. Het invoeren van een blauwe zone in de parkeergarage onder het Damplein zou volgens B&W ook draagvlak binnen de klankbordgroep Parkeerbeleid Leidschendam Centrum hebben en kon volgens B&W op veel steun rekenen tijdens de inloopbijeenkomst op 30 januari. Betrokkenen hebben hier een hele andere beleving bij. ‘In de klankbordgroep is hier helaas niet over gesproken. De raad wordt door de wethouder onjuist geïnformeerd over het participatieproces. Zo zou er ook in de bijeenkomsten veelvuldig gesproken zijn over maatregelen die genomen kunnen worden om de parkeerdruk te verlagen. Ook dit is feitelijk onjuist. We zijn alleen maar bezig geweest om fouten uit de rapportages te halen. Van een echt participatieproces is ook geen sprake’, stelt DamBelang.

De gemeenteraad heeft B&W opgeroepen te kijken naar het toevoegen van parkeerplaatsen onder het bouwplan Leytsche Hof. Bij Leytsche Hof blijkt het mogelijk om 102 openbare parkeerplaatsen toe te voegen, voor 6,2 miljoen euro. Daarnaast is ook naar bouwplan Rijnlandstraat-Noord gekeken. Hier blijkt het mogelijk om 42 openbare parkeerplaatsen toe te voegen. Kosten 2,7 miljoen euro.

Volgens De la Croix zijn dit bizarre bedragen. ,,Het is altijd makkelijk monopoly spelen als je alle straten in je bezit hebt en met huizen en hotels hebt volgebouwd. Ik ga er vanuit dat de wethouder de offertes heeft laten controleren door een onafhankelijk partij. Indien dit niet zo is dan moet dat alsnog gebeuren. Transparantie is vereist. Dan pas kan de raad een echte afweging maken.”

Inwoners en ondernemers in het Damcentrum onderstrepen dat het is belangrijk dat er geen onomkeerbare besluiten genomen worden voordat alle maatregelen die genomen worden uitgebreid in de praktijk geëvalueerd zijn. Als blijkt dat er met een blauwe zone niet het gewenste effect behaald wordt moeten er nog alternatieven beschikbaar zijn.

,,Of de maatregelen gaan helpen zullen we zien. Misschien helpt het. Misschien niet. Er moeten sowieso plekken bij. Het Damcentrum verdient het om vanaf nu positief in het nieuws te komen. Als we het parkeerprobleem oplossen en de bereikbaarheid verbeteren door een extra oeververbinding, kunnen we tevreden naar de toekomst kijken. DamBelang kan zichzelf dan wegens succes opheffen. Wij zijn er klaar voor”, aldus De la Croix.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter