Nieuws
Vlietland wil haast maken

Om een ‘enigszins acceptabel’ functioneren van natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk te maken, moet zo snel mogelijk begonnen worden met de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4. Dat schrijft Bart Carpentier Alting, directeur van Recreatiecentrum Vlietland (RCV) in een brief aan gedeputeerde Han Weber (natuur en recreatie).

Op 20  februari besloten Provinciale Staten unaniem dat die geluidwerende voorziening er binnen twee jaar moest komen. Zo kon eindelijk een afspraak uit 2009 waargemaakt worden. Gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer) betwijfelde echter of de twee jaar haalbaar was. Hij beloofde in juni met een rapportage te komen, inclusief de mogelijke financiering van de werken.

Vermeulen maakte tegelijk een voorbehoud aangaande de mogelijke toekomstige verbreding van de A4. Hij noemde het niet wenselijk nu iets te maken dat dan straks eventueel weer verplaatst zou moeten worden.

Volgens de RCV-directeur komen de geluidwerende voorzieningen (wallen en schermen) ver genoeg van de A4 af en is een toekomstige verbreding van de weg geen probleem. Datzelfde geldt voor een ondergrondse gasleiding van de Gasunie. Daarover is al met dat bedrijf gesproken.

In dit kader wijst Bart Carpentier Alting erop dat de provincie eind 2016 al ingestemd heeft met een voorstel van toenmalig wethouder Saskia Bruines (Leidschendam-Voorburg), vastgelegd op kaart, voor de plaatsing van het geluidscherm.

Omdat Provinciale Staten op 20  februari ook spraken over de noodzaak van het herstel van vertrouwen roept de RCV-topman het provinciaal bestuur nu op zo snel mogelijk de opdracht voor de aanleg van de wallen en schermen te geven. Dan kan ook de procedure ruimtelijke ordening in Leidschendam-Voorburg voor de aanleg starten.

In elk geval in 2020 moeten de geplande aarden wallen in het noordoosten van Vlietland klaar zijn. Het gaat dan om wallen bij het geplande kruispunt van de A4 met de nieuwe Rijnlandroute, en langs de A4 tussen de Vinke- en Bakkersloot.  Dat is ruwweg het gebied tussen het strand en het klimeiland. Het scherm moet dan langs  de rest van Vlietland en de vogelplas Starrevaart komen.

Bart Carpentier Alting stelt dat alle werken uitgevoerd kunnen worden binnen het oorspronkelijk bepaalde budget van 3 miljoen euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter