De ziekenhuisgroep HMC (Antoniushove, Bronovo, Westeinde) is mede-ondertekenaar van het manifest ‘Samen Vooruit’. Medische gegevens moeten voortaan veiliger en slimmer digitaal kunnen worden uitgewisseld van de ene naar de andere zorgverlener. Ook moet de patiënt zelf eenvoudig inzage kunnen krijgen in zijn gegevens. VNO-NCW voorzitter Hans de Boer overhandigde het manifest namens alle partijen aan minister Bruno Bruins (gezondheidszorg) en Dianda Veldman (Patiëntenfederatie).

De ondertekenaars steunen de nieuwe aanpak van minister Bruins om het voldoen aan afspraken over gegevensuitwisseling zo nodig wettelijk af te dwingen. De nieuwe aanpak moet leiden tot minder administratieve lasten voor zorgprofessionals en een grotere regie voor de patiënt. De ondertekenaars pleiten onder meer voor open ‘algemene’ standaarden binnen een open systeem waarbinnen moet worden geconcurreerd op toepassing van data, en dus niet meer op data zelf. Ook hoort bij veilige identificatie eenvoudige toegang, hoge beveiliging en het gebruik van bewezen oplossingen, zo is in het manifest te lezen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter