Nieuws
Sociale woningbouw Overgoo blijft uit

Onder de huidige coalitie zullen er geen 130 sociale woningen komen op bedrijventerrein Overgoo. Dat blijkt uit de ontwikkelvisie voor dit gebied die B&W aan de gemeenteraad hebben gezonden. Wethouder Juliette Bouw telde de woningen vorig jaar nog wel mee in een rekensom over de sociale woningbouw die zij wilde realiseren. De ambtstermijn van B&W loopt begin 2022 af.

Overgoo moet omgevormd worden van een bedrijventerrein naar een woon-werkgebied inclusief recreatie. Uit de ontwikkelvisie blijkt dat daar tien jaar of meer voor wordt uitgetrokken. Dit vanwege het afschrijven van bestaande kantoorpanden, de ontwikkelingen op de woning- alsmede de kantorenmarkt, en de komst van een halte voor tram 19.

Bij de nieuwe ontwikkeling wordt gestart met het pand Vlietweg 14/15, het voormalige kantoor van het Nationaal bureau voor toerisme. Het is nu een bedrijfsverzamelpand met zo’n 110 ondernemers erin. Gelijktijdig komen het parkeerterrein achter het pand en het braak liggende volkstuinencomplex daar weer achter, aan de beurt.

Vlietweg 14/15 moet plaatsmaken voor woningbouw. Ook op de twee andere terreinen is woningbouw voorzien. In de ontwikkelvisie staat dat er, als alles snel gaat, over twee of 2,5 jaar gestart kan worden met de woningbouw. Dat wil zeggen op zijn vroegst in 2022. Hoeveel woningen op de drie locaties moeten komen, staat niet in de visie. Er zou 30 procent in de sociale sector zitten. Een aantal is daar nu niet op te plakken. Eerder bleek al dat er in totaal 300 tot 500 woningen in Overgoo zouden moeten komen. Dat zou dus 90 tot 150 sociale woningen moeten betreffen.

In de ontwikkelvisie staat dat getracht wordt de 110 ondernemers van Vlietweg 14/15 in het gebied te houden. Hoe en waar staat er echter niet.  Zoals Vlietnieuws al eerder berichtte blijven de kantoorpanden aan de kant van de Noordelijke verbindingsweg- die voor twee derde leeg zijn – staan. Zij vormen als het ware een buffer voor geluidhinder en luchtvervuiling die woningbouw belemmeren. Desondanks zijn er extra geluidwerende maatregelen aan de woningen nodig. Vanwege de luchtvervuiling mag er niet binnen 100 meter van de N14 en A4 gebouwd worden.

Overgoo is in handen van meerdere partijen. Niet alleen de gemeente en Impact b.v. (de ontwikkelaar die de gemeente in de arm heeft genomen) hebben er grond doch ook Van Herk vastgoed, Bemana (Beheersmaatschappij Nassauplein), de gemeente Den Haag en Nieboer-Schouten Trust hebben er bezit. Daarnaast loopt er een waterleiding van Dunea door het gebied waardoor een strook van 20 meter niet bebouwd mag worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter