Op 19 februari debatteerde de gemeenteraad over de Prioriteiten veiligheidsbeleid 2019-2022. Nou ja, debatteerde is wat veel gezegd. Gedurende 23 minuten gaven zes gemeenteraadsleden van evenzovele fracties hun mening. En dat over een stuk dat al een half jaar oud was.

Toen burgemeester Klaas Tigelaar met zijn betoog begon werd hij na enkele minuten (letterlijk) afgehamerd. De tijd was op. De  gemeenteraad heeft ooit besloten om om 23.00 uur op  te houden met vergaderen, en dat tijdstip was bereikt.

Dus kwamen zaken als autobranden en overlast in parkeergarages niet meer aan de orde. Dat was plots niet meer zo belangrijk.

Nu gaven alle partijen in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 hoog op over de veiligheid van de inwoners. Ook in het coalitieakkoord zijn daar de nodige alinea’s aan gewijd.

Als het puntje bij paaltje komt telt dat kennelijk niet meer. Is het allemaal niet meer zo urgent.

Op de 19e werd afgesproken dat het beraad op dinsdag 12 maart bij de volgende gemeenteraadsvergadering zou worden afgerond.

Inmiddels is de agenda voor die vergadering bekend. Prioriteiten veiligheidsbeleid 2019-2022 staat er dus niet op.

Navraag leert dat in overleg met alle betrokkenen is besloten dat onderwerp naar de gemeenteraadsvergadering van 26 maart te verschuiven.

Dat zal dan waarschijnlijk een herhaling van zetten worden want inmiddels weet niemand meer waar over het ging. Veiligheid? Ach wat maakt het uit.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter