Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en kiezen we het Provinciebestuur van Zuid-Holland voor de komende vier jaar.

Veel mensen weten het niet, maar de Provincie gaat over een groot aantal dagelijkse zaken; de aanleg van fietspaden, vestiging en uitbreiding van grote bedrijven, vliegvelden, de bestemming van de groene gebieden, het bouwen van nieuwe woningen, de kwaliteit van de lucht en nog veel meer.

Onze plaatsgenoten Tobias Grond (nr. 7) en Brigit de Klerk (nr. 14) zijn kandidaat voor D66 bij deze verkiezingen.

Tobias Grond: ,,Ik vind het een probleem dat de overheid voor veel mensen – vaak jongeren – ver weg staat. Dat het niet voelt alsof de overheid er voor hen is. Dat wil ik graag veranderen.”

Brigit de Klerk: ,,Als Leidschendamse geniet ik van de groene polders om ons heen. Dat moet zo blijven. De provincie speelt daarbij een grote rol. Ik wil me daarvoor graag inzetten.”

Hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma van D66

Schone energie

  • We willen de klimaatverandering stoppen,
  • Alle energie moet in 2050 volledig duurzaam worden opgewekt, bijvoorbeeld met windmolens, zonnepanelen en nieuwe vormen van energie,
  • Om de luchtvervuiling terug te dringen, vergroenen we de industrie en worden huizen verduurzaamd.

Schone Mobiliteit

  • Zuid-Holland moet goed bereikbaar blijven,
  • We investeren de komende jaren in beter openbaar vervoer en meer fietsverbindingen. De auto krijgt minder prioriteit,
  • De overlast van het vliegverkeer rond Schiphol en Rotterdam The Hague Airport wordt teruggedrongen.

Natuur blijft groen

  • Iedereen verdient een betaalbare woning, maar we willen ook de natuur behouden,
  • We investeren in het beheer en onderhoud van natuurgebieden en we handhaven het bouwverbod langs de kust,
  • Woningen worden binnen de bebouwde kom gebouwd, zoveel mogelijk in de buurt van openbaar vervoer-knooppunten.

Zuid-Holland is een mooie provincie, van Alphen aan den Rijn tot Zuid-Beijerland. Die mooie provincie koesteren we. Omdat we hier met veel mensen willen wonen, werken en recreëren, moeten we keuzes maken. D66 kiest voor de toekomst; voor een schoner en innovatiever Zuid-Holland. Dat is onze ambitie. Met uw steun gaat ons team ook de komende jaren voor u aan de slag!

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter