Nieuws
GBLV: ‘Sluit Damlaan af voor doorgaand verkeer’

De herontwikkeling van het Damcentrum in Leidschendam is al meer dan tien jaar gaande. Het gebied rond de Sluis heeft een sterke impuls gekregen. De Damlaan is aangepakt en er zijn nieuwe woningen gekomen. Wat  niet klopt zijn de parkeerproblemen, de overgang tussen oude en nieuwe stedelijke structuur en de bereikbaarheid. Voor de fractie van GBLV in de gemeenteraad is dit een doorn in het oog en ook alle reden om met een eigen visie op het parkeren en de bereikbaarheid van het Damcentrum te komen. De visie is besproken met vertegenwoordigers van de actiegroep Dambelang, het Ondernemersfonds en bewoners in het Damcentrum. Vanavond bespreekt de gemeenteraad het parkeren in het Damcentrum.

GBLV-woordvoerder Marien van Wijk: ,,In het Damcentrum zijn drie belangrijke doelgroepen: bewoners, bedrijven en bezoekers die elk hun eigen wensen hebben rond parkeren en bereikbaarheid. Om aan iedereen tegemoet te komen is onmogelijk. Als we iets aan de knelpunten in het Damcentrum willen doen, moet er dus water bij de wijn of anders gezegd: het is geven en nemen. Vanuit dat uitgangspunt hebben we drie pijlers voor onze visie geformuleerd: het Damcentrum als woon-, werk- en horecagebied, de bereikbaarheid en het parkeren.”

Het Damcentrum is een woon-, werk- en horecagebied, maar ook een doorgangsroute om zo snel mogelijk van de ene kant van de Vliet naar de andere kant van de Vliet te komen. Van Wijk: ,,Het bestemmingsplan uit 2005 gaf als principe aan dat in het Damcentrum de auto te gast is. In onze visie willen we dat rigoureus doorvoeren en die doorgaande route onaantrekkelijk maken. Als je naar het Damcentrum komt, dan kom je daar om te winkelen of te genieten van een terras aan de Sluis, niet om je als automobilist te ergeren dat je stilstaat voor de Sluisbrug en je vijf minuten later dan gepland op de A4 bent. Voor de bereikbaarheid van het Damcentrum willen wij de Damlaan afsluiten voor doorgaand verkeer. De Damlaan is van twee kanten in te rijden, maar het wordt onmogelijk om door te rijden. De ontsluiting van het Damcentrum moet in onze visie gaan lopen via de Rijnlandstraat. De ‘slinger’ die nu nog moet worden gemaakt om de Rijnlandstraat vanaf de Bachlaan te bereiken, kan wat ons betreft vervallen. De Bachlaan sluit bijvoorbeeld met een rotonde in beide richtingen aan op de Rijnlandstraat.”

Om het parkeren aan te pakken is in de GBLV-visie een aantal maatregelen opgenomen. ,,De parkeergarage onder het Damplein kent twee parkeerlagen. De tweede laag is alleen toegankelijk voor bewoners van het Damcentrum met een (betaalde) parkeerontheffing. De eerste laag wordt een blauwe zone. Door het halverwege afsluiten van de Damlaan voor autoverkeer, kunnen door het aanleggen van haakse parkeervakken 25 tot 45 extra parkeerplekken worden gerealiseerd. Winkelpubliek en bewoners kunnen dan voor de deur parkeren. In de Rijnlandstraat kunnen extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hierdoor wordt bereikt dat de snelheid gematigd wordt. In de  Damstraat bij de winkels zou na oplevering van de woningen aan het  Molenpad extra parkeergelegenheid kunnen worden gemaakt, vergelijkbaar met onze visie op de Damlaan. En tot slot is er het parkeerterrein dat wordt ontwikkeld op voormalige terrein van Engels. Handhaving van de blauwe zone is essentieel”, aldus Van Wijk.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter