Nieuws
Stompwijk kan zelf straat- en brugnaam kiezen

Inwoners van Stompwijk mogen op 20 maart hun voorkeur uitspreken voor de toekomstige namen van de Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal van 2019 gestart met de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg om de woonkern van Stompwijk.

De verkiezing van de namen is op dezelfde dag als de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. In het Dorpshuis wordt hiervoor een extra stembureau ingericht. Voor zowel de weg als de brug kan uit drie namen gekozen worden. Deze namen zijn tot stand gekomen in overleg met de Stichting Oud Stompwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en op basis van eigen onderzoek van de gemeente. De uitslag van de raadpleging wordt een week later bekend gemaakt. Het College van B&W neemt uiteindelijk het formele vaststellingsbesluit van de nieuwe namen voor de Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart.

Voor de Verbindingsweg kunnen de inwoners kiezen uit de volgende namen: Westergooweg  (Aan het eind van het Laantje van Van Kampen ligt een water met de naam ‘De Goo’ dat onderdeel is van de Westeinderpolder. De naam Westergooweg is een combinatie van beiden); Veenpoldersweg (De Verbindingsweg loopt door een aantal polders: de Huyssitterpolder, de Meeslouwerpolder en de Westeinderpolder. Deze polders zijn door het afgraven van het veen ontstaan); Rijnsburgweg (Dichtbij de plaats waar de Verbindingsweg bij het Oosteinde begint, lag begin 17e eeuw een sloot/kade met de aanduiding ‘Abdij van Rijnsburg’. De Groote Westeindse polder bestond toen nog niet. Later is daar de Nieuwe Vaart aangelegd).

Voor de brug over de Nieuwe Vaart kunnen de inwoners kiezen uit de volgende namen: Praambrug, Turfvletbrug en Gemaalbrug. De brug nabij de N206 over de Stompwijksevaart krijgt, volgens de benamingssystematiek van de bestaande bruggen, dezelfde naam als de nieuwe weg (dus Westergoobrug, Veenpoldersbrug of Rijnsburgbrug).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter