Nieuws
Oplossing parkeerprobleem Damcentrum blijft uit

De gemeenteraad zal zich pas op 10 april uitspreken over maatregelen die het parkeerprobleem in het Damcentrum Leidschendam moeten gaan oplossen. Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad dat ruim twee uur duurde.

Woordvoerders van bijna alle fracties betoogden dat er nu toch echt snel iets moet gebeuren. Daarbij werden ook wel suggesties gedaan maar die verschilden veelal ook weer per fractie.

Verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw stelde dat er een punt gezet moet worden achter alle discussies over een parkeerplaats meer hier of daar. ,,Er zijn nu oplossingen nodig. Er is urgentie en er is druk. Ik wil op korte termijn aan de slag.’’

GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk stelde voor de Damlaan af te sluiten voor doorgaand verkeer. Daar kunnen dan tot 45 extra parkeerplaatsen ontstaan. Daarnaast kan de middenberm in de Rijnlandstraat gebruikt worden om te parkeren.

Op een parkeerplaats aan de Venestraat, goed voor 70 parkeerplaatsen, zou een parkeerdek moeten komen voor nog eens zo’n aantal. De parkeergarage Damplein zou op de eerste laag een blauwe zone moeten krijgen, de tweede laag zou exclusief voor bewoners moeten gelden met ontheffingen.

GBLV keerde zich tegen een parkeergarage onder het bouwplan Leytsche Hof waarvoor de ontwikkelaar 6,2 miljoen euro vraagt. Van Wijk stelde voor  het GBLV-plan verder met de andere fracties, de wethouder en betrokkenen in het Damcentrum te gaan uitwerken. Bart Eleveld (VVD) reageerde daar positief op net als Wouter Jorissen (D66).

Floor Kist (GroenLinks) vroeg waar het beloofde Masterplan Damcentrum blijft. Dat zou een integraal plan voor het hele gebied worden. Pas als dat er is kan er een fatsoenlijke afweging inzake het parkeren worden gemaakt, aldus de oud-wethouder.

Wethouder Bouw liet weten dat het maken van dat plan te lang gaat duren en zij nu voorrang wil geven aan het parkeren. Kist wees er echter op dat de auto’s het probleem zijn en niet het parkeren. Hij stipte in dit verband ook het Kompas leefomgeving aan.

Jorissen hekelde het feit dat er inzake de effecten van parkeermaatregelen alleen maar gewerkt wordt met schattingen. Hij noemde die cijfers ‘uit de lucht gegrepen’. D66 is tegen de parkeergarage Leytsche Hof. Fred Duyn (CDA) bepleitte een nieuwe garage aan de Rijnlandstraat-Noord met plek voor 42 auto’s. Die garage kost 2,7 miljoen euro. Ondanks noodzakelijke bezuinigingen zei Duyn met een voorstel te komen dat bedrag binnen de begroting te vinden.

Delroy Blokland (PvdA) keerde zich ook tegen de garage Leytsche Hof. Hij vroeg zich af waarom die garage binnen een jaar tijd drie maal zo duur is geworden. Hij riep B&W op ideeën voor meer parkeerplaatsen nu uit te werken zodat erover besloten kan worden. Wel wilde hij weten wat het effect van een en ander is als zich bijvoorbeeld een nieuw restaurant in het Damcentrum vestigt. De gasten die daar dan komen willen ook parkeren maar ‘hun’ parkeerplaatsen zijn dan niet meegerekend.

Coert Bregman (ChristenUnie-SGP) stelde dat de hekken rond de bouwplaats Molenpad moeten blijven staan waar ze staan en niet 3,5 meter verder gezet  moeten worden als de woningbouw  daar echt start. Dat kost immers weer parkeerplekken. Wethouder Bouw gaf aan dat veiligheidsvoorschriften de verplaatsing noodzakelijk maken. Dat kost dan opnieuw parkeerplaatsen.

Voorafgaand aan het gemeenteraadsdebat gaven in een speciale sessie bewoners en ondernemers uit het Damcentrum voor gemeenteraadsleden hun visie op de parkeerproblemen. Daarvoor was een uur uitgetrokken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter