Nieuws
Raadsenquête over Leidschendams centrum bepleit

De gemeenteraad moet een enquête gaan houden naar het Damcentrumproject. Die wens hebben GBLV en GroenLinks neergelegd in een gezamenlijke motie.

Volgens de indieners, Bianca Bremer (GBLV) en Floor Kist (GroenLinks), is de enquête nodig omdat bewoners en ondernemers van het Damcentrum al 20 jaar te maken hebben met herontwikkeling van het gebied. En die ontwikkeling is nog niet afgelopen.

De gang van zaken leidt tot onrust onder bewoners en ondernemers. Zij plaatsen ook vraagtekens rond het project. Volgens Floor Kist zijn de bewoners en ondernemers het geloof in de politiek kwijtgeraakt. Te vaak hebben politici dingen geroepen die zij niet waar maakten. Alleen door openheid en eerlijkheid kan het geschonden vertrouwen hersteld worden. Vandaar de enquête, aldus Kist.

Bianca Bremer betoogde dat er uit de enquête ook moet blijken wat er fout gegaan is en welke zaken anders hadden gemoeten. Die lessen kunnen  van belang zijn bij andere toekomstige bouwprojecten in de gemeente.

Bij de enquête zouden zaken als besluitvorming, inspraak, bestemmingsplannen, financiële kaders, het parkeren en de nauwe samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaars aan de orde moeten komen.

VVD-gemeenteraadslid Philip van Veller plaatste meteen vraagtekens bij het voorstel. Wouter Jorissen (D66) zei de motie te steunen. Delroy Blokland (PvdA) wees de idee juist weer van de hand. Andere partijen spraken zich er niet over uit. Dat deed ook wethouder Juliette Bouw, verantwoordelijk voor het Damcentrum, niet.

Een raadsenquête is het zwaarste middel van onderzoek dat de gemeenteraad heeft. Getuigen kunnen onder ede gehoord worden.

Enkele jaren geleden deed de raad een enquête naar het debacle rond het onroerendgoedproject Duivenvoordecorridor. Daar bleek plots een verlies van 18,8 miljoen euro op geboekt te worden door de gemeente. Uit die enquête bleek onder meer dat betrokken wethouders langs en tegen elkaar werkten en dat cijfers bewust werden aangepast.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter