Nieuws
Wethouder belooft weer beterschap

Wethouder Nadine Stemerdink heeft de gemeenteraad beloofd voortaan meer informatie te gaan geven aan de inwoners over bomenkap. De exacte plaats zal bekend worden gemaakt, de reden van de kap, herplant ja of nee en zo nee waarom niet, datum start bezwaarprocedure en de lengte daarvan. De informatie komt op de site van de gemeente met een link naar ‘mijn overheid’. ,,We gaan het beter doen’’, aldus de bestuurder.

Ze kreeg in de gemeenteraad felle kritiek van met name GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck. Die stelde dat eerdere uitspraken van Stemerdink, in de gemeenteraad gedaan, over herplant en informatie aan inwoners over bomenkap ‘niet juist’  waren. Hij had het ook over ‘een stroom aan foutieve berichtgeving’ en ‘vage antwoorden’. ,,Wethouder Stemerdink neemt dit deel  van haar portefeuille onvoldoende serieus’’, aldus Hartsinck.

Het raadslid zei dat herplant altijd minder is dan de gekapte bomen, de vergunningaanvragen vol fouten staan als ze gepubliceerd worden, dat burgers niet betrokken worden bij kapvoornemens en dat inwoners naar de rechter moeten om te trachten hun rechten te waarborgen.

Opvallend genoeg sloot Arnold Brans  van coalitiepartij VVD zich bij de kritiek van de GBLV’er aan. Marie-Christine van der Gronde (GroenLinks) verdedigde een motie waarin werd gevraagd om meer informatie over bomenkap aan de burger via de gemeentelijke site. De wethouder ging niet concreet in op de kritiekpunten en liet het betoog van Hartsinck onbeantwoord. In eerdere debatten over de bomenkap beloofde zij ook telkens beterschap.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter