VVD, CDA en PvdA hebben verheugd gereageerd op het bericht dat ziekenhuis Antoniushove weer een huisartsenpost krijgt. In februari 2017 ging de huisartsenpost in Antoniushove dicht nadat de spoedeisende hulp (SEH) daar verdween. Ziekenhuiseigenaar HMC verplaatste die SEH naar ziekenhuis Bronovo. Daar ging de huisartsenpost ook heen.

HMC heeft recent besloten de SEH-Bronovo per 1 juli te sluiten. Alleen in ziekenhuis Westeinde is dan nog een SEH. Door de sluiting van de SEH-Bronovo moest ook de huisartsenpost daar weer op zoek naar een andere plek. De organisatie van Haagse dokters (Hadoks) heeft nu besloten per 1 juli terug te keren naar Antoniushove. Dat heeft directeur Rob Jansen gemeenteraadsleden laten weten.

Hadoks zelf wil desgevraagd op dit moment geen nadere toelichting geven. Het bestuur gaat zich eerst intern beraden over de inhoud van mededelingen naar derden.

VVD-gemeenteraadslid Sabrina van den Heuvel toonde zich ‘blij verrast’ en sprak over ‘goed nieuws’ voor de gemeente. Stijn Strous (CDA):  ,,Het leek er even op dat bewoners voor spoedzorg in de avonden en het weekend naar het Westeinde moesten gaan. Maar gelukkig hebben de huisartsen een heldere keuze gemaakt en openen ze een huisartsenpost in Antoniushove.’’ De PvdA twitterde over ‘zekerheid van zorg’ met het nu genomen besluit.

Of de huisartsenpost tijdelijk of permanent in Antoniushove komt is nog onduidelijk. HMC heeft eerder aangegeven dat er zeker geen SEH in dat ziekenhuis meer komt. Dat is eigenlijk wel van levensbelang voor een huisartsenpost. Bovendien gaat HMC investeren in Antoniushove waar meer zorg en bedden moeten komen.

Ziekenhuis Bronovo zou tussen 2022 en 2024 helemaal sluiten en worden afgebroken. Er zijn plannen om ter plekke een nieuwe polikliniek neer te zetten. Daar zou ook plek zijn voor een huisartsenpost. Hadoks wil daar nu echter niet op wachten.

Na de sluiting van de huisartsenpost in 2017 trachtte toenmalig wethouder Floor Kist een alternatieve post te openen samen met de lokale huisartsen en hun collega’s uit Voorschoten. Dat mislukte. Van recentere datum is een idee een huisartsenpost in het leegstaande gemeentelijke pand KJ44 (Koningin Julianaweg, Leidschendam) te starten. Obstakels daarbij: parkeerruimte en mogelijk sociale woningbouw op die plek.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter