Nieuws
Museum Swaensteyn wil best samen wonen met de raad

Deze week werd bekend dat de gemeente afscheid neemt van 63 kunstobjecten. Deze worden overgedragen aan Museum Swaensteyn.  Maar heeft dit museum aan de Herenstraat hier wel ruimte voor? Men roept immers regelmatig om een noodzakelijke verhuizing. En dan het liefst naar de overkant van de Herenstraat, naar Huize Swaensteyn. Volgens de directie is dat haalbaar.

Directeur Peter van der Ploeg vertelt allereerst blij te zijn met de kunstwerken: ,,De overdracht vindt plaats in het kader van het gemeentelijke project om haar eigen collectie ‘op te schonen’, en ook het beheer ervan te vereenvoudigen. In overleg met de gemeente zijn inderdaad enkele tientallen werken geselecteerd. Daarvoor hebben we verschillende criteria gehanteerd. Bijvoorbeeld de kwetsbaarheid. Werk op papier kan je maar een deel van de tijd tonen, daarna moet het weer in depot. Voor de gemeente is de bruikbaarheid dan niet optimaal, terwijl het museum betere depotomstandigheden heeft. Of kwetsbare beelden, die in een kantooromgeving eerder het risico lopen beschadigd te raken dan in een museum. Ook klein werk is geselecteerd, dat het museum kan tonen in afgesloten vitrines. Vitrines in een kantooromgeving zouden eerder een sta-in-de-weg zijn. Daarnaast zijn er wat schilderijen gemaakt door kunstenaars die geen band hebben met de gemeente. Dat maakt het voor de gemeente minder interessant, terwijl daar werken bij zitten die voor het museum juist een zinvolle context bieden bij wat we al tonen”.

Van der Ploeg wijst erop dat het museum nog steeds graag wil verhuizen: ,,We praten er nog over. Zoals in het coalitie-akkoord te lezen staat, streeft het college ernaar het complex Huize Swaensteyn breder te benutten. Ik heb al meermaals aangegeven dat het wat vreemd is dat het mooiste gemeentelijke monument in het Huygenskwartier niet publiek toegankelijk is. Dat het huidige gebruik – vergaderingen gemeenteraad, af en toe een fractievergadering en 5 ambtenaren van de griffie die in 17 kamers huizen – leidt tot een prijs per vierkante meter waarvoor je op de Amsterdamse Zuid-As een uiterst chique kantoor kan huren. Met andere woorden, de musea daarin, samen met ArtiBrak en de gemeenteraad – waarbij je de twee panden van het Museum en dat van Artibrak verkoopt – is ook financieel een slim plan. Dat realiseert menigeen zich ook. Nu nog de gemeenteraad.” (foto Charles Groeneveld)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter