Nieuws
Snippergroen moet 1,2 miljoen opleveren

B&W rekenen erop dat er nog 1,2 miljoen euro binnenkomt uit het zogenoemde project snippergroen. Het gaat daarbij om stukjes gemeentegrond die bewoners illegaal bij hun tuin of erf hebben getrokken. Die grond moeten zij nu kopen, huren of terug geven.

Het project startte jaren geleden in de Voorburgse wijk Essesteijn. Daar bleek dat de gemeente veelal geen eigendomsbewijzen over kon leggen. Inmiddels stuurt de gemeente landmeters door de wijk om te ‘bewijzen’ dat de stukjes grond van de gemeente zijn.

In Essesteijn werden de opbrengsten in eerste instantie op 0 euro ingeschat. Vorig jaar werd dat bedrag eerst verhoogd naar 200.000 euro, later naar ruim 400.000 euro. Het gaat in Essesteijn om 350 gevallen. De juridische strijd tussen gemeente en bewoners duurt al jaren.

De extra inkomsten van 1,2 miljoen euro zijn gebaseerd op doorvoering van het project in de wijken Bovenveen, Voorburg-Noord, Voorburg-Midden, Voorburg-Oud, Voorburg-West en Park Leeuwenbergh. Het gaat alles bij elkaar om 542 gevallen van in gebruik genomen gemeentegrond. In 65 procent daarvan komt het, zo leert de ervaring, tot aankoop en dus gemeentelijke inkomsten.

B&W stellen dat het project in Essesteijn ‘nagenoeg’ is afgerond. Een werkgroep in die wijk bestrijdt dat. Zolang de gemeente geen eigendomsbewijzen kan overleggen kan een bewoner niet gedwongen worden de grond te kopen, huren of terug te geven. Zijdens de gemeente wordt niet alleen de landmeter ingezet maar ook de huisadvocaat om onwillige bewoners tot medewerking te dwingen. Dat dit tot hoge kosten leidt (ureninzet, kosten huisadvocaat, taxatiekosten en de kosten voor de landmeting) neemt de gemeente op de koop toe.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter