Nieuws
Stop op meten luchtkwaliteit

De gemeente stopt met het meten van de luchtkwaliteit. Volgens B&W hebben lokale metingen geen meerwaarde ten opzichte van de landelijke metingen. Dat blijkt uit het Actieplan luchtkwaliteit 2019-2022 dat B&W aan de gemeenteraad hebben gezonden.

Volgens het plan is de luchtkwaliteit tussen 2014 en 2017 beter geworden en zet die verbetering zich de komende tijd door. De hoeveelheden stikstofoxyden (NO2) en fijn stof liggen nu onder de grenswaarden die de wereld gezondheidsorganisatie WHO hanteert. Alleen langs drukke wegen zoals de A4 en de A12 is dat nog niet zo.

B&W zien geen reden voor aanvullende maatregelen ook al omdat de invloed van gemeentelijke maatregelen op de luchtkwaliteit gering is. De meeste vervuiling komt van bronnen waarop de gemeente geen invloed heeft.

Lokaal zetten B&W in op een dekkend basisnetwerk van oplaadpalen voor elektrische auto’s. Nu zijn er 105 van die palen; de plaatsing van nog eens 20 is in voorbereiding. Om ‘duurzame’ mobiliteit te bevorderen wordt de reiskostenregeling voor gemeentelijke ambtenaren zo aangepast dat gebruik van openbaar vervoer en fiets worden gestimuleerd.

Het fietsgebruik in het algemeen wordt bevorderd. Dat moet in 2020 ten opzichte van 2014 met 30 procent zijn gestegen; in 2050 met 50 procent. De gemeente gaat zelf de emissies van auto’s, machines en gereedschappen terugdringen. Benzine en diesel worden vervangen door stroom.

Houtstook door inwoners wordt tegengegaan door voorlichting over de luchtvervuiling die ontstaat en promotie van doelmatige filters. Met de 25 beheerders van scholen, kinderopvang en zorgvoorzieningen langs drukke wegen wordt onderzocht hoe de nadelige effecten van de luchtvervuiling binnen tegengegaan kunnen worden.

Bij de toewijzing van woningen wordt gekeken naar medische urgentie van inwoners die hart- en longziekten hebben doch nu langs drukke wegen wonen waar veel luchtvervuiling optreedt. Nieuws vestigingen van scholen, kinderopvang en zorginstellingen langs drukke wegen wordt tegengegaan.

B&W lieten ook kijken naar het effect van een drietal maatregelen: 1) van alle lokale verkeer mag 20 procent geen emissies meer uitstoten; 2) de maximum snelheid op A4 en A12 moet bij Leidschendam-Voorburg naar 80 kilometer per uur; 3) het gericht beperken van lokale emissies.

Scenario 1 heeft geen effect gezien de luchtvervuiling van elders. Scenario 2 kan de gemeente niet afdwingen. Dat is een zaak van Rijkswaterstaat. Bij scenario 3 helpen vooral emissies van werktuigen en houtstook. Beiden staan in het actieplan.

Overigens gaat de gemeente wel meedoen met een Haags plan om te komen tot een emissie arme logistiek.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter