Nieuws
Regionale energiestrategie in de maak

De gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, stellen eisen aan het beleid om van fossiele brandstoffen over de schakelen op hernieuwbare en tegelijkertijd energie te gaan besparen. Dat blijkt uit hun inbreng voor de zogenoemde Regionale energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag. Leidschendam-Voorburg werkt daarin samen met 22 andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie.

Bij de RES wordt rekening gehouden met een energiebesparing van 20 procent tussen nu en 2050. Op 25 procent van alle daken wordt energie opgewekt, plus op nog eens tien procent van de landbouwgronden.  Tegelijk wordt geconstateerd dat er in de dichtbevolkte regio (2,3 miljoen mensen) weinig ruimte is voor biogas-opwekking, windmolens en zonneweides (weiden vol zonnepanelen).

De gemeenten willen hoe dan ook de mogelijkheid houden ‘eigen’ beleid te voeren. Bovendien moet er voor maatregelen een draagvlak bij de inwoners zijn. Maatregelen moeten eenvoudig door te voeren zijn zonder aantasting van de omgeving, zowel qua oppervlakte als aangezicht.

De gemeenten willen vooral inzetten op isolatie van woningen en gebouwen (minimaal energielabel C) alsmede op de installatie van zonnepanelen. Daarnaast kiezen ze voor lokale warmtenetwerken die als energiebron zijn te gebruiken, en kleinschalige windenergie-projecten in wijken en buurten. Opties als het gebruik van groengas (verbetert biogas) en zonneweides in veengebieden zijn te overwegen.

Qua vervoer gaan de gemeenten ervan uit dat personenauto’s in de toekomst elektrisch worden aangedreven, vrachtauto’s rijden ook op stroom of waterstof. Opvallend: de rol van openbaar vervoer en fiets als manieren om autogebruik te beperken komen niet aan bod.

De RES is erop gericht om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen tot nul te hebben teruggebracht. Alle regionale energiestrategieën worden gebundeld en vormen zo mede de uitwerking van het Nationaal klimaatakkoord. In juni moet de RES definitief worden vastgesteld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter