Nieuws
B&W kochten betaald parkeren af

B&W hebben eind 2013 de invoering van betaald parkeren in de garage onder het Damplein in Leidschendam alsmede in de omliggende straten, afgekocht. Ook de verkoop van de garage werd door de gemeente middels financiële compensatie voorkomen. Voor beide zaken werd in totaal 4,85 miljoen euro uitgekeerd aan de ontwikkelaars en bouwers van Damcentrum: Schouten&De Jong Bouwfonds (SJB).

Dat blijkt uit tot nu toe geheim gehouden documenten. De coalitie bestond destijds uit VVD, CDA, PvdA en D66. Aanleiding voor de betaling vormde de falende woningmarkt als gevolg van de financieel-economische crisis, alsmede de financiële consequenties daarvan voor SJB.

Met SJB waren er afspraken over grondprijzen, de indexering van die grondprijzen, de afname van gronden en de betaling daarvoor. SJB zou bijna alle bouwgronden in Damcentrum begin 2013 hebben moeten afnemen en daarvoor ook hebben moeten betalen. De financieel-economische crisis werd als ‘onvoorziene omstandigheid’ bestempeld op grond waarvan de afspraken werden aangepast. Besloten werd dat SJB alle gronden uiterlijk in 2020 zou hebben afgenomen. De gemeente betaalde SJB ook nog een 270.000 euro als garantstelling voor een te behalen fiscaal voordeel.

Het bureau Spark deed in juni 2013 onderzoek voor de gemeente naar de waarde van de garage onder het Damplein (twee miljoen euro) en de waarde van het straatparkeren (4,6 miljoen euro). De bouwkosten van de parkeergarage waren 5,4 miljoen euro. Eerder was met SJB overeengekomen dat de garage te zijner tijd verkocht mocht worden en dat er per 1/7 2014 betaald parkeren zou worden ingevoerd. Door de betaling van 4,85 miljoen euro gingen beiden niet door. De garage is nu gemeente-eigendom, betaald parkeren is er nog steeds niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter