Activiteiten
Kom meepraten over participatie

Het Platform Lokale Democratie organiseert op donderdag 4 april een discussiebijeenkomst over participatie. Iedereen die een mening heeft over de vraag hoe samenwerking tussen inwoners en de gemeente eruit zou moeten zien, hoe deze momenteel ervaren wordt en wat er voor nodig is om de gewenste samenwerking te bereiken, is van harte uitgenodigd mee te komen praten. Het is daarbij wenselijk dat deelnemers kritisch durven zijn en tegelijkertijd een positieve en constructieve grondhouding blijven houden.  De bijeenkomst vindt plaats in De Blauwe Tram, Oude Trambaan 51 Leidschendam. De deuren gaan om 19.00 uur open.

Het Platform is zelf een burgerinitiatief. Met de bijeenkomst wil men aansluiten bij de Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Klaas Tigelaar. Die zei toen onder andere: ,,Steeds meer en meer worstelen we met vraagstukken hoe we vormen van participatie willen invullen bij besluitvorming, hoe we bewoners willen betrekken bij uitvoering, hoe we omgaan met initiatieven vanuit de samenleving. Wat is dan de rol van de gemeente, van de gemeenteraad of het college. Dat vraagt om nieuwe vormen van bestuur en nieuwe invulling van beleid en dienstverlening. Het gaat om het nieuwe samenspel in de lokale democratie. De antwoorden vinden we alleen in dat samenspel. We zullen het met gemeenteraad, college, gemeentelijke organisatie én inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten invullen. Dat doen we, door in gesprek te gaan.”

Gezien de beperkte ruimte vraagt het Platform om aanmelding vooraf via platformldlv@gmail.com  Naar datzelfde mailadres kunt u ook uw eigen ideeën zenden. Meer informatie over het Platform is te vinden op de site www.platformldlv.nl

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter