Nieuws
Rubbergranulaat voor kunstgras vv Wilhelmus

Het nieuwe kunstgras-hoofdveld van de VV Wilhelmus krijgt rubbergranulaat als vulmiddel. Dat hebben B&W het gemeenteraadslid Natalie Reijnders (GroenLinks) in antwoorden op vragen laten weten. In 2016 ontstond grote opwinding over dit vulmiddel na een tv-rapportage over gezondheidsrisico’s voor de gebruikers.

B&W zeggen nu: ‘Uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) uit 2016 is gebleken dat het gezondheidsrisico van de toepassing van rubbergranulaat verwaarloosbaar is. Er worden vanuit dit oogpunt dan ook geen extra maatregelen genomen’.

Er worden wel extra maatregelen genomen om te voorkomen dat het rubbergranulaat in het milieu terecht komt. B&W: ‘Uit een verkennend milieuonderzoek in 2018 is gebleken dat rubbergranulaat (bij verspreiding) schadelijk kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van het veld, met name voor het ecosysteem in de bermgrond en waterbodem. Daarom worden bij de aanleg/renovatie van de velden maatregelen genomen om (zo veel mogelijk) te voorkomen dat het rubbergranulaat in de omgeving terecht komt. Te denken valt aan goten/verhoogde kantopsluiting langs het veld, verharding langs de buitenzijde van de veldafrastering en een slibvang in de drainage’.

Het hoofdveld van Wilhelmus wordt deze zomer vervangen door een kunstgrasveld.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter