Activiteiten
Tentoonstelling Kruiswegstaties in de Oude Kerk

Op zaterdag 13 en 20 april is in de Oude Kerk aan de Herenstraat in Voorburg weer de tentoonstelling van afbeeldingen van verschillende kruiswegstaties te bezoeken. Er is weer een selectie gemaakt uit de bestaande verzameling en ook zijn er nieuwe staties te bekijken, onder andere via beeldschermen.

‘Stilstaan op weg naar Pasen’, dat is eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling van de kruiswegstaties. Staties zijn eigenlijk halteplaatsen om stil te staan bij de weg die Jezus aflegde, waarbij ook een gebed of een bezinnende tekst uitgesproken kan worden. Oorspronkelijk waren er zeven staties, vanaf de 17e eeuw veertien. De kruisweg heeft componisten, toneelschrijvers en beeldend kunstenaars ge├»nspireerd. In de beeldende kunst in de vorm van beeldhouwkunst, plastieken, grafiek en schilderijen, die veelal aangebracht werden in de rooms-katholieke kerken. De tentoongestelde kruiswegen geven niet alleen een weergave van de kruisweg van Jezus, maar kunnen vaak ook bekeken worden tegen de achtergrond van de tijd waarin ze zijn gemaakt.

De tentoonstelling bevat dan ook zowel traditionele als ook heel modern vormgegeven staties. Ook de inhoud van de staties verschilt sterk: van zeer devoot tot uitermate abstract. In de vormgeving van de kruisweg zijn de diverse stromingen in de kunstgeschiedenis goed te herkennen en daarmee is de statie vaak een weergave van de cultuur-historische tijd.

De tentoonstelling kan men op de twee zaterdagen voor Pasen kunt bekijken in de Oude Kerk van 11.00 tot 16.00 uur. Ook zal het Marianne-orgel worden bespeeld, waarbij de muziekkeuze natuurlijk bepaald is door de specifieke tijd in het Kerkelijk Jaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter