Nieuws
Algemene Waterpartij: Dijkgraaf praat voor zijn beurt

De Algemene waterpartij AWP heeft met verbazing kennis genomen van het bericht dat de dijkgraaf van Delfland de tarieven wil laten stijgen. Hans Middendorp, lijsttrekker van de AWP bij de vandaag te houden waterschapsverkiezingen: ,,Onze inzet is heel duidelijk om de Watersysteemheffing voor de inwoners de komende vier jaar met nul procent te laten stijgen. Ook andere partijen denken inmiddels na over dit voorstel.”

Bovendien is Delfland met stip het duurste waterschap van Nederland. ,,Onze inwoners betalen al gauw 100 euro meer dan in het op-één-na duurste waterschap. En voor de minder draagkrachtigen is dat toch een boel geld.” De dijkgraaf is politiek neutraal en wordt niet gekozen maar benoemd. In het huidige systeem betalen inwoners van Delfland al 88 cent van elke euro die aan belasting wordt opgehaald. ,,Dat moet echt eerlijker”, zegt Middendorp. ,,Dat kan door zuiniger om te gaan met het beschikbare belastinggeld, maar ook zullen vervuilende bedrijven en de glastuinbouw meer moeten gaan betalen.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter