Joepie, de gemeente kent weer een afvalstation. Alhoewel. Een paar containers waar je lang niet alles in kwijt kunt die er maar gedurende een paar uur staan, eens per twee weken is natuurlijk wel iets anders.

Het échte afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat werd op 2 juni 2018 gesloten. Dat was een politiek besluit van B&W en afvalbedrijf Avalex.

De poort ging dicht ook al was er geen alternatief voor de 45.000 inwoners van Leidschendam-Voorburg die er jaarlijks gebruik van maakten.

Het alternatief had een nieuw afvalstation in Voorschoten moeten zijn. Maar dat werd daar door de lokale politiek afgewezen nadat inwoners er massaal tegen in opstand waren gekomen.

En dus ging het daar allemaal niet door. In plaats van het derhalve open houden van de Nieuwe Havenstraat hielden B&W en Avalex halsstarrig vast aan de sluiting.

Er werd niet eens gezocht naar een alternatieve locatie in Leidschendam-Voorburg. Volgens B&W was die er gewoon niet terwijl elke nadenkende inwoner met een kaart van de gemeente voor zich zo wel twintig locaties kon aanwijzen waar het afvalstation zou kunnen komen.

Die moeite namen de bewoners van het Raadhuis en Avalex dus niet. De Nieuwe Havenstraat ging dicht en de gemeente betaalde ook nog 90.000 euro voor de sloopwerkzaamheden. Voeg daarbij ook nog de 30.000 euro die al werd neergeteld voor het afvalstation in Voorschoten, en er ligt een leuke rekening. Te betalen door de u en mij.

Niet getreurd; de inwoners moesten met hun rotzooi voortaan maar naar de Laan van ‘s-Gravenmade op de grens van Rijswijk en Den Haag brengen. Een plek die eigenlijk alleen maar goed via de snelweg te bereiken is. Maar dan nog vele kilometers ‘uit koers’ ligt.

Dan is het toch veel makkelijker je rotzooi maar op straat te dumpen. Zelfs al heb je vooraf Avalex gebeld. Maar ja, dat die veelal dagen nodig hebben om het zooitje te komen halen, is niet de schuld van de aanbieder.

Bij B&W en Avalex is kennelijk het besef doorgedrongen dat het sluiten van het afvalstation niet zo handig is geweest, om het mild uit te drukken. Dus starten we maar weer met een slap aftreksel van dat  station. De geijkte p.r.-babbels moeten de inwoners ervan overtuigen dat het allemaal voor hen wordt gedaan.

Nu opperde Avalex-topman Vincent van Woerkom vorig jaar al de idee om te gaan werken met ‘mobiele containers’ waar inwoners hun afval heen konden brengen. Dus zo nieuw is het niet. Van Woerkom voegde daaraan toe dat zijn bedrijf maatwerk kon leveren. Zo ongeveer alles wat de gemeente zich wenste kon uitgevoerd worden. Mits de rekening maar werd betaald.

Over dat laatste gesproken: hoeveel het nieuwe ‘afvalstation’ de gemeente Leidschendam-Voorburg, en indirect de inwoners, kost, wordt tot nu toe verzwegen. Een paar duizend euro per maand zal het zeker zijn inclusief huur van een bouwkeet voor de Avalex-mensen en een chemische wc.

O ja, het is overigens maar een proef van een aantal maanden. Terugkeren van een permanent afvalstation aan de Nieuwe Havenstraat zit er niet in. Die grond is bestemd voor woningbouw of de weg die naar een nieuwe Vlietbrug moet leiden.

Voor zover bekend zoeken de politici en Avalex niet naar een andere geschikte plek binnen de gemeente. En daarmee lijkt het allemaal weer op de bekende dode mus waarmee ‘we’ blij gemaakt worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter