Nieuws
Floor Kist loopt risico met raadsenquete Damcentrum

GroenLinks-gemeenteraadslid Floor Kist was in het vorige college van B&W als wethouder mede-verantwoordelijk voor het Damcentrum. Toch diende hij samen met GBLV-collega Bianca Bremer (eveneens wethouder in het vorige college) bij de gemeenteraad een voorstel in om een raadsenquête te houden naar de gang van zaken rond dat Damcentrum. Bij een raadsenquête doet de gemeenteraad onderzoek waarbij getuigen onder ede gehoord kunnen worden.

De afgelopen vier jaar zijn de bouwwerkzaamheden in het Damcentrum weer begonnen. De plannen dateren van 2004. Vanwege de financiële crisis lag het werk zo’n zeven jaar stil. Bewoners klagen over parkeerdruk, de veelheid van bouwplannen en het verkeer door het Damcentrum. Maar ze klagen vooral over het gebrek aan oplossingen die de gemeenteraad voorstelt en de beloften die gemaakt worden en niet nagekomen worden. Zo wilde de VVD een ondergrondse parkeergarage onder het bouwproject Molenpad. Die komt er niet. Een ondergrondse garage onder de Leytse Hof, die de VVD door de lokale ondernemer wilde laten betalen, komt er ook niet. Want die kost 6,4 miljoen euro.

De coalitie VVD-CDA-PvdA-CU/SGP beloofden een masterplan Damcentrum om het gebied weer tot bloei te brengen met aandacht voor wonen, horeca, cultuur, winkels, buitenruimte, bereikbaarheid, doorstroming, parkeren, veiligheid voor de fietser. Dat is er niet. Nu ligt er alleen een technisch stuk over een parkeerbalans. Bewoners geven aan dat zij vele fouten hebben moeten herstellen. Sommige bewoners willen het groen op de Rijnlandstraat behouden in plaats van daar parkeerplaatsen te maken, sommige bewoners willen meer onderzoek naar de parkeerachtergronden, sommige bewoners en ondernemers willen een blauwe zone, maar zijn het er niet over eens wie dan wel of niet een ontheffing kan krijgen. Anderen klagen over het gebrek aan parkeerhandhaving.

Kist: ,,Juist als er zoveel verschillende geluiden zijn, is een integrale afweging tussen alle functies in het drukke Damcentrum van belang.” Een masterplan had hierin uitkomst geboden. De aandacht voor parkeren gaat ten koste van het laatste groen in het Damcentrum, en dat vindt wethouder Juliette Bouw (CDA) belangrijker dan luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersveiligheid. Op geluidsoverlast en luchtkwaliteit heeft de gemeenteraad unaniem aandacht gevraagd.

,,Ook hier merk je dat sommige politieke partijen wel beloven, maar niet leveren. Ik kan mij goed voorstellen dat bewoners dat niet op prijs stellen. Een raadsenquête zal duidelijkheid bieden en hopelijk louterend werken. Tegenover wantrouwen staat vertrouwen, tegenover luid en ongenuanceerd politiek geroep staat transparantie en eerlijkheid. Waarden die voor GroenLinks belangrijk zijn”, aldus Kist.

Dat Kist zelf met een raadsenquête, gezien zijn wethouderschap, een risico loopt, erkent het raadslid. ,,Deze coalitie kan mij zo de schuld in de schoenen schuiven. En toch sta ik voor transparantie en eerlijkheid. Hopelijk doet de coalitie dat ook.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter