Nieuws
Vraagtekens bij afvalbeleid

Ambtenaren kunnen de risico’s die de gemeente loopt bij het afvalbeleid niet meer inschatten. Oorzaak is de onzekerheid rond dat beleid en het uitblijven van politieke keuzes.

De coalitie heeft de invoering van tweewekelijks inzamelen stopgezet. Datzelfde geldt voor het zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’ waarbij inwoners grondstoffen uit het afval scheiden die worden opgehaald, en zij restafval zelf moeten wegbrengen naar containers.

Het tweewekelijks inzamelen is tot 2020 vervangen door wekelijks inzamelen, tenminste bij laagbouw. Omgekeerd inzamelen wacht op een evaluatie van het systeem in Voorburg-Midden, de enige wijk waar het wel is doorgevoerd.

De eerdere planning wordt door de besluiten niet meer gehaald, aldus de ambtenaren, net zo min als de milieudoelstellingen.

Onduidelijkheid is er over de financiering van het zogenoemde Clean Team na mei van dit jaar. Dat geldt ook voor het weer invoeren van een afvalstation waar inwoners eens per twee weken grof vuil kunnen brengen. Dat project is maar tot 1 augustus gefinancierd.

Wie de bloemenmatjes die rond containers komen te liggen gaat betalen is niet duidelijk. Daarnaast zijn er meer kosten door het oplossen van knelpunten in het afvalbeleid.

Volgens de ambtenaren zal het nog resterende budget voor de lokale uitvoering van het afvalbeleid (541.000 euro) niet genoeg zijn. Het stopzetten van het afvalbeleid zoals dat was uitgestippeld leidt ook tot hogere kosten want er blijft meer restafval en de heffing voor de verbranding daarvan stijgt.

Bij afvalbedrijf Avalex zitten ook financiële risico’s voor de gemeente: kosten van investeringen; kosten en opbrengsten van grondstoffen; kosten verbranding van restafval. Er is al besloten de plaatsing van ondergrondse containers in wijken waar er veel nodig zijn, te spreiden waardoor de kosten over een langere periode worden uitgesmeerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter