Met het plaatsen van een gedicht bij wijkcentrum de Groene Loper wil burgerbeweging Code Oranje een ode brengen aan burgerinitiatieven in de regio. De Rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg bracht in 2018 een uitvoerig onderzoeksrapport uit, waarin gemeenten werden opgeroepen om meer te doen om burgerinitiatieven te ondersteunen. Zo zouden zij zich meer kunnen inzetten om initiatieven in hun gemeente in kaart te brengen en de betrokkenheid en energie van initiatiefnemers beter kunnen benutten. Helaas worden burgerinitiatieven lang niet altijd een succes door gebrek aan medewerking vanuit de overheid. Code Oranje wil juist ruim baan geven aan deze en andere initiatieven door betrokken mensen in staat te stellen om samen met een oplossing te komen, waarbij het bestuur ondersteunend is aan inwoners in plaats van zelf de oplossing oplegt.

Code Oranje wil ruim baan geven aan initiatieven door betrokken mensen in staat te stellen om samen met een oplossing te komen, waarbij het bestuur ondersteunend is aan inwoners in plaats van zelf de oplossing oplegt.  Lijsttrekker Lucien van der Plaats: ‘Wij willen politieke problemen niet vanuit Den Haag oplossen, maar met de mensen om wie het gaat. De politiek moet kaders stellen, maar de inhoud vooral overlaten aan inwoners die vaak zelf de nodige expertise hebben, alleen al door ervaring. Per vraagstuk kun je de vorm(en) vinden die het beste bij dat vraagstuk passen. Het referendum is daar goed een voorbeeld van. Maar ook aan een “straatinterview”, een app op de mobiele telefoon of games doen mensen mee, die zich bijvoorbeeld bij georganiseerde bijeenkomsten wellicht minder thuis voelen. We willen mensen niet alleen betrekken, maar ook de kans geven zelf verantwoordelijkheid te nemen.  Daarom zien we graag meer initiatieven die we actief willen ondersteunen!’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter