Nieuws
Duidelijk protest tegen plannen nieuwe Vlietbrug

Een massale opkomst bij een bewonersbijeenkomst tegen de mogelijke bouw van een nieuwe brug over de Vliet. Dinsdagavond vond in Wijkcentrum de Boot een bewonersbijeenkomst plaats. Doel  was om de bezorgdheid over de tussentijdse resultaten van de door de gemeente Leidschendam-Voorburg geïnitieerde nieuwe brugstudie te bespreken en te delen, en een plan op te stellen voor een gezamenlijk optreden tegen de ingeslagen koers van het college van burgemeester en wethouders.

Meer dan 100 betrokken bewoners uit de wijken Klein Plaspoelpolder, Zeeheldenverkeer, Verzetsheldenwijk, Damsigt, Nieuw Damsigt, Kleurenbuurt en Park Leeuwensteijn woonden deze vergadering bij. Daarmee werden ernst, belang en de mogelijke negatieve gevolgen voor de wijk en bewoners onderstreept. Vanuit de politiek werd deze zorg  gedeeld, er waren diverse raadsleden van Gemeentebelangen en D66 op deze avond aanwezig.
Vol ongeloof werd gereageerd op het feit dat de gemeente jarenlange onderzoeken negeert en wederom een onderzoek is gestart met de zeer beperkte onderzoeksvraag die slechts toeziet op de bereikbaarheid en doorstroming van het Damcentrum. Dit zogenaamde onderzoek ‘zonder taboes’ houdt, volgens de bewoners, onvoldoende rekening met de nadelige effecten op aanvullende wijken en ziet niet toe op een integrale aanpak. Tevens worden adviezen van gemeentelijke participatiegroepen omtrent het verkeer in Leidschendam-Voorburg genegeerd. Eerder genomen besluiten zoals de invoer van selectieve toegang op de Sluisbrug en het tweebaans maken van de Oude Trambaan zijn hiermee stil komen te staan.
De bewoners deden een massale oproep om de lijn uitgezet in eerdere onderzoeken vast te houden en de beloofde maatregelen uit te voeren uit de studie ‘Benutten zoals bedoeld”. D66 raadslid Charlotte Bos: ”Geen extra oeververbinding. Wij staan pal achter al die bewoners die pleiten voor een goede bereikbaarheid van Leidschendam die niet ten koste gaat van de leefbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit in de buurten erom heen”. Volgens raadslid Hans-Peter Klazinga: “maakt deze hechte buurt zich terecht zorgen”.
Volgens de organisatoren Lonneke van den Berg en Karijn de Jong ‘’onderstreept de grootschalige opkomst de gedeelde zorg, saamhorigheid en actiebereidheid van de bewoners” en werd er een breed gedragen oproep gedaan om een pakket aan maatregelen uit te voeren dat het wegennet “benut zoals bedoeld” en het “het verkeer de wijk úit in plaats van de wijk ín begeleidt”.
Een apart email adres is geopend: geenextrabrug@gmail.com van waaruit verdere actie zal worden gecoördineerd de komende periode.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter