Nieuws
Gemeente moet met de billen bloot inzake inhuur

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt gemeenten voortaan hoeveel extern personeel zij inhuren. Dat moet de lokale overheden dwingen hun cijfers op orde te brengen. Dat doet het CBS in opdracht van Binnenlandse Zaken. Gemeenten zijn verplicht om in hun begroting te rapporteren wat de kosten van overhead en externe inhuur zijn, als percentage van de totale loonsom. Uit eerder onderzoek van Open State Foundation (OSF) blijkt dat een op de drie gemeenten die verplichte cijfers over de inhuur van externen niet of niet volledig in de begroting heeft staan. Ook Leidschendam-Voorburg doet erg schimmig over de kosten van externe inhuur.

Het CBS heeft ontdekt dat er in de praktijk bij veel gemeenten cijfers ontbreken, dat veel getallen niet kloppen of cijfers niet actueel zijn. Zo had een kwart van de gemeenten helemaal geen gegevens gepubliceerd over hun inhuur van extern personeel. Ook gemeenten die wel cijfers rapporteerden, gingen de mist in. Bij narekenen van de cijfers, bleken ze soms niet te kunnen kloppen.

Deels wordt het probleem om de cijfers te achterhalen en met elkaar te vergelijken veroorzaakt door het feit dat elke gemeente zelf kan bepalen hoe ze hun rapportage inrichten. De Open State Foundation riep de minister van Binnenlandse Zaken ervoor te zorgen de data beter toegankelijk te maken en ze voortaan centraal te verzamelen en te ontsluiten. Binnenlandse Zaken heeft nu besloten dat het CBS deze zogeheten beleidsindicatoren structureel gaat opvragen en publiceren. Eerder is uit de Personeelsmonitor van het A+O fonds Gemeenten gebleken dat de uitgaven aan inhuur van externen in 2017 was gestegen. In dat jaar besteedden gemeenten gemiddeld 17 procent van de totale loonsom aan externe inhuur, een stijging van 1 procentpunt ten opzichte van 2016. De uitgaven aan inhuur is het grootst bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners: 20 procent van de totale loonsom in 2017. In 2013 bedroeg de externe inhuur nog 11 procent van de totale loonsom.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter