Nieuws
Verplicht samenwerken en samen subsidie aanvragen

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil een nieuwe wijze van subsidie verlening invoeren. Subsidieaanvragen van bijvoorbeeld  woonzorgcentra, welzijns- en gezondheidsorganisaties en culturele instellingen, kunnen straks niet meer individueel worden ingediend. Men moet met elkaar aan tafel om het aanbod rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen. Vervolgens moet  gezamenlijk een subsidieaanvraag in worden gediend. Betrokkenen worden gevraagd om samen na te denken over voorzieningen onder meer op het gebied van opgroeien en opvoeden, ontwikkeling van (basis)vaardigheden en talenten, een levendige leefomgeving en (financiële) zelfredzaamheid. Om de nieuwe subsidiestrategie mogelijk te maken, is er een nieuwe subsidieverordening nodig. Deze ligt momenteel voor bij de raad, die er 7 mei over besluit. Als de raad instemt met de voorgestelde systematiek, gaan de subsidietafels halverwege mei van start.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ,,Maatschappelijk partners staan dicht bij onze inwoners. Door hen bij elkaar aan tafel te brengen en ze gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een bepaald vraagstuk, willen wij onze partners uitdagen tot samenwerken, initiatief en innovatie. Hierdoor ontstaat er meer vrijheid en ruimte voor partners om hun expertise in te zetten en invulling te geven aan een aanbod dat nog dichter bij de behoefte van onze inwoners staat.”

De afgelopen periode zijn COC Haaglanden, stichting Sport & Welzijn, Bibliotheek aan de Vliet, Woej en stichting iDb samen aan de slag gegaan rond de pilot-tafel ‘Ruimte voor verschillen’. Hun opdracht is om lhbtqi+-acceptatie en anti-discriminatie nog beter op de agenda te zetten. De eerste resultaten zijn er al. Zo is afgesproken dat bij het bezoeken van middelbare scholen om daar te vertellen over anti-discriminatie en lhbtqi+ het lesmateriaal en de momenten van bezoek op elkaar worden afgestemd.  Op die manier kunnen ze leerlingen een compleet verhaal bieden en wordt de boodschap versterkt. Bovendien wordt de voorlichting beter over de scholen verdeeld en wordt overlap voorkomen. Met elkaar hebben de organisaties een uitvoeringsplan gemaakt waarin zij een voorstel doen voor activiteiten en verdeling van financiële middelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met deze gezamenlijke subsidieaanvraag.

Om de bestaande organisaties met subsidie als eerste gelegenheid te geven hun werk binnen de gemeente te continueren, worden de tafels in het eerste jaar in eerste instantie alleen voor hen opengesteld. Andere organisaties kunnen voor het subsidiejaar 2020 wel worden uitgenodigd, als de partners aan tafel denken dat deze nieuwe organisatie een aanvulling op  expertise of aanbod kan bieden. Voor het subsidiejaar 2021 worden de tafels open gesteld voor alle aanbieders die interesse hebben.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter