Nieuws
Dambelang: ‘Dit is kleuterklasniveau, de speeltijd is voorbij’

Morgenavond praat de gemeenteraad opnieuw over het parkeerprobleem in Leidschendam Centrum. Op 12 maart deed men dat ook al.  Ter tafel liggen een herijkte parkeerbalans Leidschendam Centrum en een plan van aanpak om de parkeerdruk te verlichten. Vooruitlopend op de uitwerking van het plan van aanpak stelde wethouder Juliette Bouw al dat een parkeergarage van 100 plaatsen bij bouwplan Leytsche Hof niet haalbaar is. En dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk een blauwe zone in parkeergarage Damplein in te stellen.

Leon de la Croix van DamBelang: ,,De blauwe zone wordt gezien als redmiddel. Of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn, wordt straks duidelijk in de praktijk. Het kostenplaatje van de invoering en handhaving is niet inzichtelijk gemaakt. Vraag is wat te doen wanneer het niet het gewenste effect heeft en wat te doen met mogelijke nadelige gevolgen voor de ondernemers? Maken we daar ook afspraken over? Als we de beleidsstukken nakijken kunnen we hier niets over vinden. Nu is het uiteraard niet verstandig om altijd uit te gaan van doemscenario’s maar een paar richtlijnen over evaluatie en bijsturingsmomenten is wel tactisch.”

,,In het Damcentrum hebben we die mogelijkheden niet benut. En dit kan heel vervelende gevolgen hebben. De situatie aangaande het Molenpad maakt dit compleet duidelijk. Als we tijdig even een momentje hadden stil gestaan bij alle afgesproken kaders hadden we bijvoorbeeld de welkome nieuwe bewoners van het Molenpad niet opgezadeld met een probleem. Zij krijgen straks immers geen ontheffing voor een blauwe zone. Alle bewoners die geen parkeerplaats hebben kunnen kopen moeten de auto straks buiten het Damcentrum parkeren. Dat stond niet in de verkoopbrochure, wel in de nota parkeren 2005, maar die raadpleeg je uiteraard niet als je een huis koopt. Vervelend nieuws voor de toekomstige bewoners van het Molenpad. Ook vervelend voor bewoners van de wijken en straten die direct aan het Damcentrum liggen.”

GBLV en GroenLinks dienden twee weken geleden de motie Raadsenquête Damcentrum in. Doel is om het vertrouwen in de lokale politiek terug te geven aan de inwoners. Welke afspraken zijn er gemaakt met de projectontwikkelaar en welke invloed had dit op het democratische proces? Hoe heeft de privaat/publieke samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelaar uitgepakt? Zouden we met de kennis van nu dezelfde besluiten nemen? Wellicht dat ook duidelijk wordt waarom VVD en CDA hun verkiezingsbeloften met betrekking tot het Molenpad niet zijn nagekomen.

De la Croix: ,,De coalitie houdt vooralsnog de rijen gesloten. Wat is er te verbergen? Wat is er zo gevoelig dat de inwoners de kans op duidelijkheid en eerlijkheid ontnomen wordt? Een raadsenquête is toch wel handig. Niet om naar elkaar te wijzen maar puur ter lering zodat we in de nabije toekomst weer eens echt fatsoenlijk kunnen gaan besturen. Want wat we nu allemaal doen is kleuterklas niveau. Speeltijd is voorbij.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter