Nieuws
Nieuwe opzet jeugdhulp

Met ingang van 2020 wordt de jeugdhulp anders opgezet. Er zal gewerkt gaan worden met vaste bedragen per hulpgeval. Er worden twee categorieën van hulp ingevoerd: specialistische hulp en hoog-specialistische hulp. Deze laatste vorm is er alleen nog voor erg complexe (dus dure) gevallen.

Met het nieuwe systeem moeten de kosten voor jeugdhulp dalen. De gemeente komt er nu jaarlijks miljoenen euro’s op te kort. Verwijzing naar jeugdhulp zal voortaan gepaard gaan met een te behalen resultaat van die hulp. Op basis van dat resultaat wordt betaald (resultaatfinanciering).

De jeugdhulp moet dichter bij het gezin gebracht worden. Daarbij zal ook getracht worden de eigen kracht van de jongere en het gezin beter te benutten om de problemen de baas te worden. Met ingang van 2020 wordt er telkens één hulpaanbieder verantwoordelijk voor alle hulp. Zo moet ook maatwerk voor de jongere en het gezin mogelijk worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter