In de Duivenvoordecorridor, het stuk grond tussen de Veursestraatweg (N447) en de Vliet, moet ruim 10.000 vierkante meter grond wegens vervuiling worden afgegraven. Dit tot een diepte tussen één en twee meter. Het gaat om het gebied achter het voormalige Life&Garden, tot aan de grens met Voorschoten. De gemeente wil hier ruim 200 woningen laten bouwen.

In het gebied stonden vroeger kassen, waterbassins en olietanks. Sloten zijn gedempt met huisvuil, puin en vuil slib. In de bodem en het grondwater zijn olie, zware metalen, chemische stoffen en asbest gevonden. De kosten van de opruimactie worden geschat op 455.000 euro. Het opruimen moet voordat er gebouwd kan gaan worden.

Het gebied heeft een hoge archeologische waarde zodat de opruimwerkzaamheden voor archeologen begeleid moeten worden. Eerder onderzoek toonde aan dat hier het Kanaal van Corbulo (50 na Christus) liep. Er zijn tevens restanten van buitenplaats Oostbos gevonden alsmede honderden voorwerpen uit de Neolitische tijd (5300-2000 voor  Christus), de IJzertijd (800 tot 19 voor Christus) en de Romeinse tijd (19 voor Christus tot het jaar 450).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter