De wethouders Astrid van Eekelen en Jan-Willem Rouwendal zijn op werkbezoek geweest bij Bewonersvereniging Park Leeuwenbergh. Daar hebben ze kennisgemaakt met de’ Vlietzoom Alliantie’. Deze bestaat  naast de Bewonersvereniging Park Leeuwenbergh uit Stichting Meyvliet, De Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh en de Bedrijven Belang Westvliet. De Vlietzoom Alliantie bepleit het behoud van het groene, historische karakter van de Vlietzoom en kwalitatief hoogwaardige aanpassingen.

Gedurende de rondleiding door Park Leeuwenbergh werden de wethouders door de leden van de alliantie gewezen op de ecologische en cultuur historische kwaliteiten van het gebied. Zo zijn er vele tientallen vogel- en plantensoorten, is het gebied rijk aan meer dan tienduizend bomen en een schat aan kruiden en insecten. Dit alles als zeer uniek te bestempelen binnen een steeds verder verstedelijking rond dit gebied en wat we niet verloren mogen laten gaan. Er zijn zelfs enkele bijenvolken in gebied ondergebracht die een belangrijk onderdeel vormen om de ecologisch balans in stand te houden.

De voornaamste zorg die nu snel om een oplossing vraagt, is de veiligheid op de steeds drukker wordende Westvlietweg,  waar regionale fietsroutes op uitmonden en vastlopen.  De gemeente ondersteunt de wensen van de Vlietzoom Alliantie en zet zich zelf ook in om tot een goede oplossingen voor het Trekfietstracé en de verkeersveiligheid op de Westvlietweg/Jan Thijssenlaan te komen. Als mogelijke optie zou het bedrijventerrein aan de Westvlietweg dat aan de Spoorlaan ligt, via een (te verbreden) Spoorlaan richting Ypenburg kunnen worden ontsloten. De Westvlietweg zal hierdoor van het zware snel verkeer kunnen worden ontlast waardoor het langzaam verkeer en de voetgangers zich eindelijk veiliger kunnen verplaatsen. Vanwege de grillige gemeentegrens is samenwerking met de gemeente Den Haag ook hierbij van cruciaal belang.

Op de foto: Kees de Groot (voorzitter Vereniging Park Leeuwenbergh), wethouders Van Eekelen en Rouwendal, Chong Choy (Vereniging Park Leeuwenbergh en Voorzitter Vlietzoom Alliantie), Luc Vlug (Secretaris Haagse Golfvereniging), uiterst rechts is Peter Hoogweg (secretaris Vereniging Park Leeuwenbergh).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter