Nieuws
Miljoenen voor nieuwe parkeergarage

De coalitiepartijen CDA en VVD willen dat B&W 2,7 miljoen euro vrijmaken voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage op de hoek van de Rijnlandstraat/Oude Trambaan in Leidschendam-Centrum. De garage is goed voor dik 40 plaatsen en moet de parkeerproblemen in het gebied helpen oplossen.

CDA-fractieleider Fred Duyn noemde de komst van de garage in een gemeenteraadsdebat over de parkeerproblemen in het Damcentrum ‘onvermijdelijk’. Waar B&W het benodigde geld vandaan moeten halen in een tijd van bezuinigingen zei de CDA’er niet. B&W moeten zelf een dekking aangeven binnen de meerjarenbegroting.

CDA en VVD hebben overigens geen meerderheid in de gemeenteraad. PvdA-gemeenteraadslid Delroy Blokland zei ‘bedenkingen’ te hebben bij de prijs voor de garage, die twee maal zo hoog is als de bouwer eerder noemde. Bij ChristenUnie-SGP liet men zich niet uit over het plan. De oppositie is er tegen.

De komst van een parkeergarage voor 100 plaatsen bij bouwproject Leytsche Hof (kosten 6,2 miljoen euro)  is van de baan.  Alleen oppositiepartij GBLV wilde dat B&W daarover verder gingen onderhandelen met de bouwer. Verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw (CDA) zei daar geen heil in te zien.

Het was het zoveelste debat in de gemeenteraad over de parkeerproblemen in Damcentrum binnen korte tijd. Oplossingen kwamen er opnieuw niet. Stemmingen over moties en amendementen werden uitgesteld  naar de volgende raadsvergadering over twee weken.

Ter tafel liggen invoering van een grotere blauwe zone; invoering blauwe zone in garage onder Damplein met ontheffing voor omwonenden; invoeren van een verwijssysteem naar vrije parkeerplekken door gebruik te maken van sensoren; stimuleren gebruik deelauto’s; inrichten van 125 extra parkeerplaatsen in Rijnlandstraat, Bolder en Venestraat.

Daarnaast wordt gekeken naar: beter zichtbaar maken van de ingang van de parkeergarage Damplein door belijning op straat; speciale wegwijzers naar de parkeergarage Damplein; bord waarom wordt aangegeven hoeveel vrije plaatsen er nog zijn in de parkeergarage Damplein; bouwhekken aan het Molenpad pas op het laatste moment verplaatsen de weg op; tijdelijk extra parkeerplaatsen rond Molenpad inrichten; blauwe zone invoeren in Zaagmolenstraat tussen Damlaan en Raadhuisstraat met ontheffing voor aanwonenden; omvorming van overbodige laad- en losplaatsen alsmede gehandicapten-parkeerplaatsen in normale parkeerplaatsen.

Voorstellen van GBLV om van de Damlaan een promenade te maken en de Rijnlandstraat in te richten als toegangsweg tot het gebied wees Bouw als te ingrijpend van de hand.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter