Nieuws
Wethouder verzaakt volgens GBLV

Wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) heeft verzaakt als het gaat om het informeren van de gemeenteraad inzake bomenkap in de gemeente. Datzelfde geldt voor het inlichten van omwonenden en andere belanghebbenden inzake bomenkap en herplant.

Dat stelt GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck. Hij verwijst naar een gemeenteraadsdebat op 12 maart waarbij de wethouder voor de tweede keer (hetzelfde gebeurde al eerder op 8 januari) geen antwoorden gaf op zeer duidelijke vragen inzake de bomenkap en herplant.

Hartsinck noemt ook een aantal voorbeelden voor het falen van de wethouder. Zo werden belangen van bewoners niet meegewogen bij de vergunningverlening voor de kap van 62 bomen op het talud van de RandstadRail naast station Leidschendam-Voorburg.

,,Sinds juni 2018, toen het huidige college van B&W aantrad, zijn er 429 bomen gekapt. Daar tegenover stonden 305 herplantingen. Dit college heeft zich uitdrukkelijk verbonden aan meer groen, niet minder. Hoe verhoudt deze doelstelling zich aan prestaties tot nu toe? Wat gaat het college doen om deze doelstelling in de, blijkbaar verre toekomst pas, wel te behalen’’, aldus het raadslid.

,,In antwoord op mijn schriftelijke vragen werd gesteld ‘Het college is altijd op zoek naar mogelijkheden om extra bomen te planten’. Hoe gaat het college dit vorm geven en op welke wijze? En op welke manier gaat het college hier de inwoners bij betrekken? In hoeveel gevallen van bomenkap en herplant sinds het aantreden van dit college is er actief samengewerkt met inwoners?’’

,,Meermaals betrof kap een noodzakelijke ingreep die ook verfraaiing teweeg bracht. Wat let het college om bij publicaties omtrent kap(vergunningen) bij te voegen waarom de bomen worden vervangen, welke soort(en) het betreft en hoe, waar en wat er voor in de plaats komt?’’

De gemeenteraad nam gisteravond een motie van Marie Christine van der Gronde (GroenLinks) aan waarin wordt gevraagd alle informatie over bomenkap en –herplant, inclusief redenen en bezwaarprocedures, voortaan op de site van de gemeente te plaatsen. Niemand was tegen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter